Kennisbank

Zoeken in de kennisbank

 • NLP Stapelanker oefening

  Stapel ankeren Stapel ankering is een techniek om een geankerde respons te versterken door het verbinden van diverse gemoedstoestanden aan hetzelfde anker. Zo stapel je hulpbronnen en krijgt je een krachtig respons om een innerlijke hulpbron op te roepen. Je …

 • NLP Submodaliteiten en EMDR

  NLP Submodaliteiten en EMDR Submodaliteiten en EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) zijn beide therapeutische benaderingen. Beiden richten zich op het veranderen van negatieve interne ervaringen. Dit om een ​​positievere emotionele staat te bereiken. Submodaliteiten worden ook ingezet om heldere …

 • Nominalisaties

  Een nominalisatie is de verandering van een werkwoord in een abstract zelfstandig naamwoord, dat je kunt waarnemen in een taalpatroon. Denk bijvoorbeeld aan de woorden ‘opvoeding’ en ‘respect’. Nominalisaties veranderen processen in dingen, dat is een sterk misleidend taalpatroon. Een …

 • NRTO

  NRTO Keurmerk geeft zekerheid bij het kiezen van een opleiding Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de …

 • Oefening Fysiologie van uitmuntendheid

  Fysiologie van uitmuntendheid Doel:        Het creëren van meer mogelijkheden Tijd:         Per persoon een half uur   Het subject neemt twee of drie ervaringen met één of meerdere personen, in een beroepsmatige situatie, waarin hij zichzelf ervaarde als onvermogend. Het …

 • Onderbewuste

  Hieronder worden de 10 belangrijkste functies weergegeven van het onderbewuste. Slaat herinneringen op: chronologisch/tijdloos. Is het domein van emoties. Rangschikt alle herinneringen. Op tijd (tijdlijn). Op onderwerp (gestalt). Onderdrukt herinneringen met onopgeloste negatieve emoties. Presenteert onderdrukte herinneringen. Om te rationaliseren en om …

 • Onderbroken uitreiken

  Onderbroken uitreiking betekent dat het kind zich niet meer op de ouder(s) richt om te krijgen wat het nodig heeft. Het heeft het basisvertrouwen in de volwassene verloren dat de ouder (s) er voor hem zullen zijn. Kinderen ervaren dat …

 • Ongespecificeerde werkwoorden

  Soms wordt een werkwoord niet gespecificeerd, bijvoorbeeld: ‘Zij is naar Rotterdam gegaan’ of: ‘Hij heeft mij geholpen.’ Er is dan behoefte aan een bijwoord in de zin, of een bijwoordelijke bijzin. Als coach kun je dan vragen: ‘Hoe is zij …

 • Ongespecificeerde zelfstandig naamwoorden en voornaamwoorden

  Het actieve onderwerp van een zin kan worden weggelaten door de lijdende vorm te gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: ‘De fiets is gemonteerd’ in plaats van ‘Mijn buurman heeft de fiets gemonteerd’. Omdat je buiten beschouwing laat wie de fiets …

 • Ontstaan van Karakterstructuren

  Een kind begint zijn leven in de baarmoeder waar het intens leeft met de moeder. Moeder en kind zijn nauwelijks van elkaar te scheiden. Ze vormen een eenheid. Het kind voelt geen scheiding tussen zichzelf en zijn moeder. Er is …