Bepalingen

Bepalingen

Cursisten en klanten zijn voor Smara Opleidingen van groot belang. Smara Opleidingen heeft zich daarom aangesloten bij beroepsverenigingen en is door diverse instellingen geaccrediteerd als een geautoriseerd en bekwaam opleidingsinstituut. Daarnaast heeft Smara Opleidingen algemene bepalingen waarin we onze ethiek en professionaliteit hebben vastgelegd. Onze ethische code en de klachtencommissie zijn een uitdrukking van onze professionaliteit. Smara Opleidingen is lid van branchevereniging NRTO. Wij hanteren vanuit dit lidmaatschap de gedragscode en algemene voorwaarden vanuit het NRTO.

Ethische Code januari 2020

Gedragscode NRTO

Interne klachtenprotocol
Indien u een klacht heeft, deze graag bij voorkeur schriftelijk melden, in een ondertekende brief. De directie nodigt de klager en eventueel betrokken andere partij(en)onafhankelijk van elkaar uit voor een gesprek. U kunt ervan uit gaan dat wij streven naar een oplossing, waar beide partijen zich in kunnen vinden.

Klachtenprocedure Smara Opleidingen

Download hier onze Algemene Voorwaarden NRTO

Privacyverklaring

Smara Opleidingen vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Bekijk hier onze Privacy Verklaring.