Ethische Code

Ethisch beginsel

Smara Opleidingen biedt opleidingen en workshops  die gebaseerd zijn op een reeks beginselen oftewel vooronderstellingen die het ethisch kader bepalen. De principes van deze Ethische Code komen overeen met een ‘NLP houding’:

  • Toon respect voor de waardigheid en integriteit van het individu – de ander, maar ook jezelf – in woord en daad.
  • Lok nooit bewust verandering uit of pas nooit interventies toe, die schadelijk zijn voor de ecologie van het individu. De regel is: breng geen schade toe.
  • Houd de vertrouwelijkheid van cliënten strikt in acht.
  • Gebruik NLP nooit bewust voor persoonlijk voordeel op een wijze die anderen kan benadelen of schaden.
  • Streef steeds naar het behoud en de ontwikkeling van de autonomie van het individu. Respecteer dus het recht van een ieder op: informatie, bescherming en ontwikkeling van de vrijheid van keuze, eigen voordeel (groei).
  • Certificatie op het niveau van Practitioner of Master geeft u niet het recht uzelf psychotherapeut te noemen.

Deze beginselen zijn weergegeven in deze Ethische Code die expliciet onderschreven wordt door gecertificeerden, medewerkers, trainers, coaches en mentoren/assistenten binnen ons opleidingscentrum alsook door cursisten in opleiding.