Missie en visie

Missie en visie

Smara Opleidingen wil een authentieke en effectieve bijdrage leveren aan de bewustzijnsontplooiing en duurzame ontwikkeling van mensen, teams en organisaties. Door mensen beter in staat te stellen op individueel niveau hun omgeving en hun wereld te verbeteren, willen we zo bijdragen aan een wereld van liefde en vrede. Verbeter de wereld, begin bij jezelf is daarom ons motto: Eén voor allen en allen voor één.

Om deze missie te concretiseren, bieden we een hoeveelheid van opleidingen en workshops aan waarin de nadruk ligt op de verschillende manieren waarop we waarden als liefde, authenticiteit en vrijheid kunnen realiseren in ons leven.

Deze waarden kunnen enkel gerealiseerd worden door ze in concrete handelingen en in onze alledaagse communicatie te demonstreren. We kunnen hierover in de boeken duiken en overdenken, maar inzicht vereist ook een praktisch realisatie. De vraag is dan ook hoe we op een authentieke/unieke en creatieve wijze vorm kunnen geven aan onze individuele en collectieve ontwikkeling.

De opleidingen en workshops die wij aanbieden omvatten dan ook meer dan een reeks communicatietechnieken voor de omgang met onszelf of met anderen. In het kader van onze overkoepelende visie behandelen we zowel de vraag: “Hoe effectief te communiceren”, als de vraag hoe we dit kunnen doen op een manier die individuele en collectieve ontplooiing  stimuleert.

De vraag is immers hoe te leren en te leven met anderen op een liefdevolle en respectvolle manier.

De opleidingen en workshops worden gegeven op een manier die mensen motiveert en begeleidt op het pad van bewustzijnsontwikkeling, zowel in hun privéleven als professioneel/beroepsmatig. Onze opleidingen zijn geplaatst in een ontwikkelingsperspectief, dat maakt dat uw ontwikkeling, persoonlijk of zakelijk altijd centraal staat!