Rotterdamse lerarenbeurs is nu aan te vragen!

“Hé jij daar, ja jij docent.” Jij werkt dagelijks aan de toekomst van jonge Rotterdammers!

Met de Rotterdamse Lerarenbeurs krijgen leraren de ruimte om zich verder te ontwikkelen door een opleiding, cursus, stage of coachingstraject te volgen. Dit kan individueel of samen met collega’s, bijvoorbeeld voor een onderzoeksproject of voor het opzetten van een professionele leergemeenschap.

VOOR WIE
Pedagogisch medewerkers op Rotterdamse vve groepen, leraren met een lesbevoegdheid op Rotterdamse scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het mbo. De voorwaarde is een vaste aanstelling van minimaal 0,575 fte. Meer informatie vind je op onze website NLP en Onderwijs.

Je kan de lerarenbeurs voor iedere opleiding binnen Smara Opleidingen inzetten!

De aanmeldperiode voor de Rotterdamse Lerarenbeurs is nu van start gegaan (voor schooljaar 2017-2018) en duurt t/m 31 maart. Het aanmeldformulier vind je ook op onze website NLP en Onderwijs