Trajecten

Traject tot Internationaal NLP trainer

De gehele opleiding tot gecertificeerd NLP trainer is gebaseerd op het NLP trainersmodel van het New York Trainings Institute (NYTI).
Het hier beschreven opleidingsprofiel is tot stand gekomen uit de wens van een aantal NLP instituten om hoogwaardig gekwalificeerde (NLP-)trainers op te leiden.
De onderlinge samenwerking van Arcturus (Kessel-Belgie), Smara Siddhi Instituut te Ouderkerk aan den IJssel en Licht en de Boer, heeft geleid tot een uniek opleidingsprofiel wat op bovengenoemde plaatsen uitgevoerd wordt en waarin de trainer in opleiding z´n eigen pakket kan samenstellen. Binnen de gestelde voorwaarden kan elke cursist z´n eigen programma samenstellen, trainingslokaties kiezen en tijdsplanning bepalen. Uitgangspunt hierbij is de mogelijkheid en leerbehoefte van de trainer in opleiding die z´n eigen leerroute bepaalt.

Voorwaarden

Een cursist dient in het bezit te zijn van een erkend NLP Master Practitioner Certificaat.

Omvang opleiding tot NLP Trainer: Diverse keuzemogelijkheden:

 • 2 Practitioner assistentschappen: als assistenttrainer 2 opleidingen assisteren;
 • 2 Master assistentschappen: als assistenttrainer 2 opleidingen assisteren;
 • Eerste jaar TCC: gericht op coaching en is gelijk aan het 1ste jaar van de opleiding Transpersoonlijke Coaching en Counseling;
 • 3 x 3 dagen Trainerstraining;
 • Scriptie schrijven in relatie NLP met een zelf gekozen onderwerp: afstuderen voor een groep van NLP trainers.

Of:

 • 1 Practitioner assistentschap: als assistenttrainer een opleiding assisteren;
 • 1 Master assistentschap: als assistenttrainer een opleiding assisteren;
 • Eerste jaar TCC: gericht op coaching en is gelijk aan het 1ste jaar van de opleiding Transpersoonlijke Coaching en Counseling;
 • 3 x 3 dagen Trainerstraining;
 • Scriptie schrijven in relatie NLP met een zelf gekozen onderwerp: afstuderen voor een groep van NLP trainers;
 • Persoonlijk plan: Een persoonlijk trainersplan waarbij de trainer in opleiding een concept ontwikkelt en uitvoert (minimaal 6 dagen) binnen een eigen gekozen context. Dit in plaats van 1 practitioner en 1 master assistentschap.

Profiel

De cursist volgt gedurende het opleidingstraject tot NLP trainer (minimaal) een Trainerstraining binnen het NLP instituut waar de cursist is ingeschreven.

Inhoud

Voor de inhoud van de trainerstrainingen verwijzen we naar de publicaties van de deelnemende instituten. Op de internet websites van de drie instituten treft u een omschrijving aan van de trainerstrainingen.

Trainerspraktijk

Trainen is een leervorm waarbij mensen vaardigheden aangereikt krijgen. Vaardigheden zijn nauw verbonden aan attitudes. Het leren van een nieuwe vaardigheid leidt tot een andere attitude en omgekeerd. Trainen leren we door te doen en door te reflecteren op onze handelingen. Die bewustwording is nodig om een goede trainer te worden.

De trainers praktijk is een essentieel onderdeel in het opleidingsprofiel, dit kent twee aspecten.

 • Cursisten assisteren tijdens een NLP Practitioner opleiding en een NLP Master Practitioner opleiding.
 • Tevens werken cursisten aan hun eigen persoonlijke trainersplan. Dit kan uiteenlopende vormen aannemen. In het persoonlijke trainersplan construeert de cursist een eigen praktijkvorm of toepassing met NLP-materiaal.

Assistentschappen

In het kader van uw aanmelding voor de opleiding tot International Certified NLP trainer zijn er een aantal voorwaarden waaraan u dient te voldoen. U schrijft zich in voor een trainerstraining en u loopt minimaal 2 assistentschappen, 1 Practitioner, 1 Master-practitioner. De kosten van een assistentschap, als je je opleiding niet bij Smara Siddhi hebt gevolgd, zijn € 750,-. Het aantal assistentschappen is afhankelijk van het traject dat u kiest!