Workshop verrijk jouw Coaching Skills

Start Data

Kosten

€ 49,-


Verrijk jouw Coaching Skills! Kosten € 49,-

Ben je begonnen met het coachen van cliënten en heb je behoeften om jouw coaching skills te verbreden, te verdiepen?  Of ben je nieuwsgierig naar een aantal prachtige coachingsmodellen?

Doe mee met onze laagdrempelige online training “Workshop verrijk jouw Coaching Skills”

In 2 avonden krijg je de belangrijkste tools aangereikt die je kunt toepassen in elk (coach)gesprek.

Het volgende komt aanbod:

  • Neutrale aanwezigheid, zonder oordeel de cliënt volgen en leiden;
  • Afstemmen eerst op jezelf en daarna jouw cliënt;
  • Welke verdiepende vragen stel je en waar vraag je op door;
  • Hoe breng je een hulpvraag in kaart;
  • Succesvol communiceren. Het 8 stappen communicatieframe;
  • Uitvragen van beperkende overtuigingen en de daarbij behorende capaciteiten;
  • Werken met een plan van aanpak;
  • Huiswerk.

Na de twee avonden ontvang je een uitgebreide hand-out.

Trainers Jannie IJzendoorn en Annemarie Wijbenga-Sonius

Nieuwe data zijn in de planning!

LET OP: Na inschrijving ontvang je automatisch de link voor deelname op dezelfde dag, deze komt bij sommige in de spambox terecht!

Het achtstappen communicatieframe

Het acht stappen communicatiekader is een schematische weergave van de noodzakelijke voorwaarden waaraan een communicatie moet voldoen om succesvol te zijn. Het zijn acht stappen die gerespecteerd en bewust doorlopen dienen te worden, wil de communicatie niet aan effectiviteit inboeten. In de mate waarin er etappes of voorwaarden verwaarloosd worden, ontstaan meer en meer fundamentele problemen.

Wanneer er moeilijkheden in de communicatie ontstaan, is de eerste opdracht na te gaan welke stappen vergeten zijn of niet adequaat zijn ingevuld!

Een effectieve communicator heeft zich de controle over de acht stappen volledig eigen gemaakt. Hij heeft de acht stappen geïnstalleerd als een onbewuste competentie.

Tijdens de eerste avond gaan we met dit model uitgebreid aan de slag!

Rapport: Volgen en Leiden

Rapport is de basis van communicatie zowel verbaal als non-verbaal:

• Wederzijds contact vanuit respect en harmonie
• Elkaar volgen en (bege)leiden
• Volgen binnen NLP is iemand (bege)leiden om buiten zijn MOW te laten waarnemen

Kenmerken van Rapport:
• Harmonie;
• Wederzijds respect voor het model van de werled van de ander;
• Wederzijds vertrouwen;
• Bereidheid tot volgen/oprechtheid;
• Veiligheid.

Een Professionele communicator kan
• Mate van rapport waarnemen;
• Rapport opbouwen/versterken;
• Rapport verminderen/afbreken;
• Eigen gedrag/taal afstemmen op de coachee.

Het Metamodel

Verdiepende en inzicht gevende vragen stellen. Zie bijlage!

Ook wel Metamodel genoemd.

Een verzameling taalpatronen met bijbehorende vragen, bedoeld om de verbale weergave van onze waarneming te relateren aan de zintuiglijke indrukken waarop ze zijn gebaseerd!

Het gaat om het herstel van de verbinding tussen taal en ervaring.

Taal: Waarneembaar op de oppervlakte structuur.

Ervaring: Dieptestructuur alleen waarneembaar en bewustmakend door middel van Metamodel vragen.

Belangrijk is te beseffen dat los van het therapeutisch perspectief, er een groeiende behoefte is aan goede coaching op vlak van menselijke groei en ontwikkeling. In het kader van deze vorm van begeleiding ligt de nadruk minder op therapeutische en veel meer op persoonlijke ontplooiing. Zuiver therapeutische begeleiding is meer verleden gericht. Coaching is meer toekomst gericht, meer gefocust op het openleggen van nieuwe toekomstmogelijkheden en in die zin meer probleem voorkomend dan wel remediërend. Deze vorming en ontwikkeling kunnen gesymboliseerd worden door het Hart. Hoger bewustzijn, intuïtief functioneren is een ‘hartsaangelegenheid’ zoals moderne neurologische research duidelijk heeft aangetoond. Dit intuïtief functioneren kan (en moet) aangeleerd en getraind worden, en is niet een logisch gevolg van therapie (vandaar het vormende aspect van coaching).

Daarenboven staat het hart ook symbool voor de ontwikkeling van emotionele en spirituele intelligentie, vormen van intelligentie die op niveau van levenskwaliteit veel meer het verschil uitmaken dan wel het klassieke IQ en die moeten ontwikkeld en aangeleerd worden.

Dit vereist een andere soort opleiding dan deze opgezet vanuit een klassiek therapeutisch standpunt.

Om een goede coach te worden is het absoluut nodig het ‘hart’ in al zijn aspecten te ontwikkelen. Daarom richt een transpersoonlijke coaching opleiding zich in eerste instantie op de bewustzijnsgroei – het ‘hart’ – van de coach zelf. Modern onderzoek heeft eens te meer aangetoond dat de kwaliteit van aanwezig zijn van de coach veel belangrijker is in functie van het coaching resultaat dan de technische expertise.