Gratis Webinar Familie-en Systeemopstellingen

Start Data

29 Aug 2024 ONLINE

Kosten

Gratis


Familieopstellingen

Eén van de mooiste methodieken waar ik mee werk zijn Familie- en Systeemopstellingen. Wij geven de opleiding Familie- en Systeemopstellingen nu 15 jaar en de verwondering blijft!

Wil je graag oude patronen loslaten en een nieuw pad inslaan? En toch doe je weer wat je altijd al deed? Wil je jouw cliënten begeleiden naar de plek van verwonding en vandaar naar de plek van heling? Dan is deze opleiding een prachtige en helende methodiek.

Methodisch werken met Familieopstellingen

Een familieopstelling is een krachtige manier om methodisch mee te werken. Het richt zich op de laag van de ziel, haar verlangens en pijnplekken!

Uitgangspunt is dat kinderen -onbewust en uit magische liefde- problemen en emoties van ouders of andere familieleden op zich nemen. Deze zogeheten verstrikkingen komen in ons volwassen leven op verschillende levensgebieden tot uitdrukking. Familieopstellingen maken onbewuste bindingen en patronen zichtbaar. De methodiek gaat ervan uit dat elk individu deel uitmaakt van een groter geheel en dat alles met elkaar verbonden is. Door de focus te leggen op de interacties tussen mensen en systemen, kunnen patronen en dynamieken worden geïdentificeerd die bijdragen aan problemen en kan er gezocht worden naar oplossingen.

Van Magische Liefde naar Wetende Liefde

Door systemisch te werken, kunnen mensen inzicht krijgen in de onderliggende oorzaken van hun problemen en kunnen ze werken aan het transformeren van patronen en het creëren van meer harmonieuze relaties en systemen. Het kan een krachtige tool zijn voor persoonlijke groei en ontwikkeling, evenals voor het verbeteren van de kwaliteit van relaties en systemen.

De gedachte aan het ouderlijk huis roept bij sommigen van ons de sfeer van warmte, welkom en veiligheid op. Bij anderen is er meteen een associatie met pijnlijke ervaringen. Vaak is er sprake van een mix van verschillende gevoelens. Wat onze achtergrond ook is, de invloed van de ouder-kindrelatie doet zich ons het hele leven gelden. Zowel bewust als onbewust. Deze invloeden, verstrikkingen, worden zichtbaar in onze rol als ouder, partner, geliefde, collega, zus, etc. We raken verstrikt in steeds terugkerende, beperkende patronen waar we maar geen grip op lijken te hebben.

Zoals geschreven richt deze methodiek zich op de patronen, relaties en dynamieken tussen mensen en systemen. Het gaat hierbij om het onderzoeken van de onderliggende structuren en processen binnen families, organisaties en andere groepen en om te begrijpen hoe deze bijdragen aan problemen en uitdagingen.

Systemisch werken omvat verschillende methoden en technieken, zoals familieopstellingen, organisatieopstellingen en coaching. Het kan worden toegepast in verschillende contexten, zoals familie, organisaties, onderwijs, gezondheidszorg en gemeenschappen.

Het fenomenologisch waarnemen

Tijdens de opstelling nemen we fenomenologisch de innerlijke bewegingen van de cliënt waar en maken deze zichtbaar en inzichtelijk op het veld. Onder de onderliggende innerlijke bewegingen zijn dynamieken en verstrikkingen werkzaam, die de cliënt weerhouden zijn of haar leven voluit te leven. Familie-en Systeemopstellingen is een zeer krachtige methode, met als effect diepgaande en helende transformaties.

Een opstelling geeft een zeer krachtig inzicht, vanuit verschillende perspectieven, m.a.w een driedimensionale waarneming op jou of het systeem van je cliënt. Het biedt jou ruimte als begeleider, om zowel vanuit ‘het moment’ te werken, of de opstelling te laten rusten. Vanuit het geplaatste systemische beeld kun jij verdiepende vragen stellen en/of een bewustzijnsmoment inbouwen.

Op deze gratis introductieavond maak je kennis met de drie systemische wetten, de verschillende geweten en verstrikkingen.

Gratis webinar

Datum: 29 augustus
Kosten: gratis
Tijd: 19:30 uur – 21:30 uur
Plaats: online

LET OP: Na inschrijving ontvang je op dezelfde dag automatisch de link voor deelname, deze komt bij sommige in de spambox terecht!