Opleiding tot Ademcoach

Start Data

11 Okt 2024

Kosten

€ 1595,- met early bird! Na 11 augustus betaal je € 1795,- btw vrij


Achtdaagse opleiding tot Ademcoach

Theorie- en praktijkervaring

In de opleiding tot Ademcoach bieden we theorie en praktijkervaring aan waardoor je een stevige basis
ontwikkelt om met de adem aan het werk te gaan. Daarnaast ga je ook op onderzoek naar je
eigen ademhaling en thema’s.

Een 8-daagse Opleiding tot Ademcoach om je eigen patronen te doorbreken en anderen daarin leert begeleiden middels de verbonden ademhaling.

Doe mee met het gratis webinar en meld je aan via deze link!

“Daar waar de ademhaling stokt, stopt de genezing”

Het eerste dat een kind doet, nadat het is geboren, is ademen. Het laatste dat de mens doet voordat hij of zij sterft is uitademen.

Bekijken we de ademhaling vanuit de karakterstructuren ofwel bio-energetica, dan nemen we waar dat aan iedere karakterstructuur een bepaalde ademhaling is verbonden, zo ook aan de verschillende systemische verstrikkingen. Hier in het westen gebruiken we maar zo’n 30% van onze longcapaciteit.

Verbonden ademhaling

In deze training leer je weer volledig te ademen en de ademhaling te verbinden. Deze verbindende vorm van ademen opent de beperkte ademgebieden, verhoogt je energieniveau, laat de cellen in je lichaam vibreren en geeft toegang tot de levensenergie in ons bekken. Blokkades worden opgeheven en dit geeft toegang naar hulpbronnen die je in staat stellen voluit te leven.

Deze opleiding biedt jou de mogelijkheden de beperkende ademhalingspatronen die jou of je cliënten beperken in het dagelijks leven, los te laten en te doorbreken op een liefdevolle en krachtige manier.  Beperking maakt plaats voor vrijheid en echt weer plek nemen in jouw leven: er ontstaat ruimte voor de levensenergie.

8-daagse opleiding tot Ademcoach

In deze 8-daagse opleiding ga je meerdere vormen van ademwerk ervaren.

Het volgende komt aan bod:

 • Werking van de ademhaling
 • Verschillende ademtechnieken
 • Werking van het zenuwstelsel en de biochemische processen
 • Adempatronen herkennen en interveniëren
 • Verbonden ademhaling
 • Drukpunten & affirmaties (helende zinnen)
 • Lichaamswerk
 • Begeleiden Ademcirkel
 • Individuele begeleiding cliënt.

Deze opleiding is voor coaches, therapeuten en iedereen die weer voluit het leven wil nemen en in verbinding wil zijn met zijn lichaam.

Trainers: Hilda Swarts & Pauline Hoogzaad

Data: 11, 25 oktober, 8, 22 november, 6, 20 december & 10, 24 januari 2025 van 10:00 uur- 17:00 uur.
Investering € 1595,- met early bird na 11 augustus € 1795,-

Ademcirkel

Wil je eerst kennismaken doe dan een keer mee met een ademcirkel!

Geaccrediteerd KTNO 

Geaccrediteerd GAT registeropleidingen

Erkenning door: VBAG | VIV | NVST 

 

Tijden van 10.00 tot 17.00 uur

11, 25 oktober

8, 22 november

6, 20 december

10, 24 januari 2025

Er kunnen maximaal 12 cursisten meedoen met de opleiding.

 

 

 

Leerdoelen

 • Je kan de cliënt ondersteunen in zijn/ haar bewustwordingsproces via de adem;
 • Je kan een cliënt begeleiden tijdens een bewust verbonden ademsessie;
 • Je kan de basiselementen van een open verbonden ademhaling benoemen;
 • Je kan de ademhaling van de cliënt centraal houden tijdens de ontmoeting;
 • Je kan adempatronen lezen en interpreteren binnen een holistisch kader;
 • Je kent de belangrijkste gebieden van aandacht tijdens elke ademsessie;
 • Je kent het belang van affirmaties en kan affirmaties koppelen aan het adempatroon;
 • Ter ondersteuning van een open en volledige ademhaling kan je geschikte interventies toepassen;
 • Je kent en praktiseert de basishouding van voelend aanwezig zijn;
 • Je weet hoe de adem werk op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau;

Les doelen

 • De Opleiding Ademwerk bestaat uit 8 dagen en wordt afgesloten met een praktijktoets en theoretische toets;
 • Voor alle lesdagen gelden de volgende algemene lesdoelen;
 • Je bent in staat om: Altijd eerst verbinding te maken met eigen adem, om vanuit daar voelend aanwezig te zijn;
 • De cliënt uit te nodigen om te voelen wat er is en te begeleiden vanuit holistisch perspectief;
 • De cliënt te begeleiden vanuit een plek van openheid en interesse in cliënt, in plaats van oordeel en aanname;
 • Te onderzoeken waarin hij/zij gespiegeld of getriggerd wordt tijdens het proces.

Toetsing en beoordeling

De opleiding wordt afgesloten met een kennistoets en een praktijktoets. Om te slagen voor de opleiding Ademwerk dienen beiden met een voldoende beoordeeld te zijn.

1. Kennistoets
Voor de kennistoets dien je de aangegeven theorie (zie huiswerkopdrachten) te bestuderen. Daarnaast kunnen er vragen gesteld worden over je eigen thema’s.

2. Praktijktoets
Voor de praktijktoets ga je met een cliënt werken en daar maak je een verslag van. Daarnaast wordt er tijdens de lessen gekeken of je het adempatroon van een medestudenten tijdens een sessie kan begeleiden, maar ook of je het volledige ademprotocol kan uitvoeren. Ofwel, in hoeverre ben je in staat een cliënt te begeleiden in zijn of haar proces in de gehele ontmoeting.

3.  Huiswerkopdrachten
Na afloop van elke lesdag, bestudeer je stukken theorie die bij die lesdag horen. De hoofdstukken zijn gekoppeld aan de lesdagen. Dus er zijn in totaal 8 hoofdstukken. Na ieder hoofdstuk staat het huiswerk genoteerd wat je voor de daarop volgende lesdag gedaan moet hebben.