Empower, transformeer, evolueer

Start Data

Kosten

€ 2.500,-


Een centraal concept in NLP is het ‘Model van de Wereld’. Het is de bril waarmee wij de werkelijkheid rondom ons waarnemen. Het is echter nuttig die bril eens af te zetten en ons de vraag te stellen of wat we zien en horen ‘waar’ is? Deze training richt zich op een verdieping van ons Model van de Wereld vanuit het perspectief van bewustzijnsontwikkeling. Vanuit recent wetenschappelijk onderzoek en alternatieve visies worden nieuwe inzichten en perspectieven aangereikt.

De opleiding geeft de ervaring dat wij in essentie spirituele wezens zijn die door een menselijke ervaring gaan. Dit is een belangrijk basisperspectief in het kijken naar jezelf, je omgeving en wat je doet. Het uitgangspunt van deze opleiding geeft je een beter begrip van jouw leven en taak in het geheel en de zinvolheid van gebeurtenissen op wereldschaal. Je leert begrippen als ‘waarheid’ en ‘onwaarheid’ in de diepte te begrijpen en leert valse van juiste redeneringen te onderscheiden. Je leert jouw impact op het wereldbewustzijn te vatten en vorm te geven.

Waarom is het nodig ons Model van de Wereld tegen het licht te houden? Omdat onze zoektocht naar geluk en vervulling alleen succesvol kan zijn wanneer hij gebaseerd is op de juiste principes en spirituele inzichten.  De outcomes die we formuleren leiden tot meer bewustzijn, aanwezig zijn, zelfvervulling of Hart (i.e. vrijheid, liefde, mededogen, innerlijke vrede, …), wanneer zij geformuleerd worden vanuit een juiste visie op de wereld en het universum waarin we leven en onze plaats daarin.

www.arcturus.be

Thema’s die we uitdiepen in het traject zijn:

 • Het uitdiepen van een nieuwe perceptie en formulering van het Goddelijke, de ontwikkeling van een nieuw Godsbeeld in overeenstemming met de essentiële esoterische kennis en de moderne wetenschappelijke ontwikkelingen ( fysica, kwantumfysica, biologie, psychologie, parapsychologie). Hier brengen we ook in rekening wat er op internationaal niveau aan kennis vrijkomt op het vlak van wetenschap, technologie, kennis van het universum, andere levensvormen, enz. die relevant is in het ontwikkelen van een nieuwe visie.
 • Analyse van de ‘matrix’ of het conventionele (gebrek aan) bewustzijn, en de mechanismen gebruikt tot instandhouding daarvan. Deze kennis is nodig om juist te begrijpen welke persoonlijke actie nodig is naarmate die ‘matrix’ zijn greep begint te verliezen door het zich ontwikkelende bewustzijn.
 • Herformulering van de evolutietheorie in overeenstemming met de moderne vondsten en ontdekkingen. Daaraan gekoppeld onderzoeken we een beter begrip van onze menselijke evolutie op basis van de moderne archeologie en al de kennis die daarover nu vrijkomt. Deze inzichten zijn nodig om beter te begrijpen wie we als mens zijn en wat het doel, functie en mechanisme is van de evolutie op deze planeet.
 • Esoterisch uitdiepen en trainen van de weg van het Hart, ‘het Mysterie van het Hart’. Deze sluit nauw aan bij de modernste psychologische en spirituele ontwikkelingen en staat los van eender welke specifieke godsdienst, zonder er tegelijkertijd mee in strijd te zijn. Het is de praktijk die alle hogergenoemde kennis en informatie helpt te integreren en ‘levend maakt’.

 

NLP geeft ons in dit traject de denkvormen, terminologie en werkprincipes die ons op de meest effectieve manier helpen de inhoud van deze opleiding in ons leven te concretiseren en te integreren op alle niveaus van ons zijn, denken, doen en laten.

Deze opleiding richt zich tot iedereen die zijn of haar leven wil verdiepen door een breder perspectief op bewustzijnsontwikkeling en die

 • de practitioner NLP gevolgd heeft of bezig is met deze opleiding
 • of in het bezit is van een NLP Master Practitioner
 • of de TCC heeft gevolgd
 • of op dit moment de TLC volgt

De opleiding Empower, transformeer, evolueer bestaat uit 12 lesdagen.

Totaal aantal lesuren: 72 uur

Lestijden van 10.00 tot 18.00uur.

  Data 2020

  • Blok 1: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 23 – 24 – 25 – 26 maart 2020
  • Blok 2: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 18 – 19 – 20 – 21 mei 2020
  • Blok 3: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 05 – 06 – 07 – 08 oktober 2020

Arcturus Instituut voor NLP, Communicatie en Bewustzijnsontwikkeling – Kessel

Lierse Steenweg 105, 2560 Kessel