Internationaal NLP Trainer

Start Data

Kosten

De opleiding tot internationaal NLP trainer omvat meerdere opleidingen. Bel of mail voor meer informatie!


Internationaal NLP Trainer

De gehele opleiding tot gecertificeerd NLP trainer is gebaseerd op het NLP trainersmodel van het New York Trainings Institute (NYTI).
Het hier beschreven opleidingsprofiel is tot stand gekomen uit de wens van een aantal NLP instituten om hoogwaardig gekwalificeerde (NLP-)trainers op te leiden.
De onderlinge samenwerking van Arcturus (Kessel-Belgie), Smara Opleidingen te Ouderkerk aan den IJssel, Licht en de Boer, Mindable en Respons Instituut heeft geleid tot een uniek opleidingsprofiel wat op bovengenoemde plaatsen uitgevoerd wordt en waarin de trainer in opleiding z´n eigen pakket kan samenstellen. Binnen de gestelde voorwaarden kan elke cursist z´n eigen programma samenstellen, trainingslocaties kiezen en tijdsplanning bepalen. Uitgangspunt hierbij is de mogelijkheid en leerbehoefte van de trainer in opleiding die z´n eigen leerroute bepaalt.

Voorwaarden

Een cursist dient in het bezit te zijn van een erkend NLP Master Certificaat van minimaal 18 dagen per opleiding.

Profiel

De cursist volgt gedurende het opleidingstraject tot NLP trainer (minimaal) een trainers training binnen het NLP instituut waar de cursist is ingeschreven.

Inhoud

Voor de inhoud van de trainerstrainingen verwijzen we naar de publicaties van de deelnemende instituten. Op de websites van de vijf instituten tref je een omschrijving aan van de trainerstrainingen.

Trainerspraktijk

Trainen is een leervorm waarbij mensen vaardigheden aangereikt krijgen. Vaardigheden zijn nauw verbonden aan attitudes. Het leren van een nieuwe vaardigheid leidt tot een andere attitude en omgekeerd. Trainen leren we door te doen en door te reflecteren op onze handelingen. Die bewustwording is nodig om een goede trainer te worden.

De trainers praktijk is een essentieel onderdeel in het opleidingsprofiel, dit kent twee aspecten.

 • Cursisten assisteren tijdens een NLP Practitioner opleiding en een NLP Master Practitioner opleiding.
 • Tevens werken cursisten aan hun eigen persoonlijke trainersplan. Dit kan uiteenlopende vormen aannemen. In het persoonlijke trainersplan construeert de cursist een eigen praktijkvorm of toepassing met NLP-materiaal.

Onbewuste competentie in NLP materie

Voor trainers die in de toekomst NLP opleidingen gaan verzorgen of het NLP model willen gebruiken om programma´s te ontwikkelen is het belangrijk om onbewust bekwaam te worden in de NLP materie. De cursisten hebben reeds éénmaal de NLP materie tot zich genomen als cursist. In de rol als assistenttrainer hoort en ziet de cursist de NLP materie nogmaals voorbij komen. Deze keer zal de cursist uit de inhoud andere elementen opnemen. Tevens kan de cursist nu meer letten op de vorm van de overdracht (hoe wordt inhoud overgedragen, hoe wordt en demonstratie gegeven, hoe worden vragen beantwoord etc.)
De cursist wordt aangezet om (nieuwe) verbanden te ontdekken en de samenhang te begrijpen tussen diverse NLP elementen: NLP als een totaalconcept.

Tijdens de Practitioner en/of Master assistentschappen traint de cursist gedeelten uit de opleiding in het bijzijn van de trainer en de overige cursisten als (co-)trainer, voert andere taken uit zoals, break-states toepassen, een demonstratie uitvoeren, een dag openen/- sluiten.
De cursisten krijgen feedback (eventueel middels video-opnamen) op de presentaties.

Model-leren van een trainer

Observeren van trainers tijdens de verschillende aspecten van trainen en leren. De trainer voor de groep dient als reflectiepunt voor de cursist. De trainer voor de groep vormt een referentiepunt m.b.t. de inhoud van de trainerstraining (hoe doet deze persoon dat?). Hoe gaat de trainer om met o.a. kaders aangeven, inhoud overdragen, hanteren van hulpmiddelen, de eigen `state` organiseren, beantwoorden van vragen, een groepsklimaat creëren, demonstraties geven etc.

Bekwaam worden in begeleiden van cursisten

In de rol als assistenttrainer geven de cursisten aanwijzingen aan cursisten van de opleiding tijdens oefeningen. Het geven van instructies, aanbrengen van verbeteringen en het geven van feedback zijn hierbij leerpunten.
Ontdekken van de eigen kwaliteiten m.b.t. het geven van instructies, het geven van feedback, contact maken met mensen, vragen beantwoorden etc.

Excellentie als coach ontwikkelen

Elke assistenttrainer krijgt een groep cursisten toegewezen. De assistenttrainer is de begeleider van deze groep. Elke groep houdt een aantal groepsbijeenkomsten (waarbij getraind wordt met leerstof uit de opleiding) en ook minimaal twee assistenttrainerbijeenkomsten waarbij de assistenttrainer extra coaching van de cursisten kan bieden. Tijdens de cursusdagen observeert de assistenttrainer zijn groepsleden. De assistenttrainer hanteert hierbij NLP elementen, zoals hulpbronnen en hindernissen van de cursisten, metaprogramma´s, overtuigingen en waarden. Cursisten hebben hun doel(en) m.b.t. de opleiding bij de assistenttrainer kenbaar gemaakt. Op grond van de observatie coacht de assistenttrainer de cursisten, geeft feedback, daagt de cursist uit om gedragspatronen te doorbreken en reikt inzichten aan die naar groei leiden.

Persoonlijke groei d.m.v. reflectie en referentie

Een NLP-trainer in opleiding wordt geacht bewust bezig te zijn met het toepassen van NLP principes op zichzelf. De praktijksituatie kan voldoende aanleiding geven om eigen patronen te ontdekken en deze binnen deze context te doorbreken. De assistenttrainerpraktijk is hét moment waar leerpunten uit de andere onderdelen van deze trainers opleiding getoetst worden. Praktijkervaringen dienen dan ook als reflectie op het eigen handelen en vormen referentie-ervaringen voor de eigen ontwikkeling. De assistenttrainer kan op deze wijze aan persoonlijke groei te werken. Door zelf gedeelten binnen opleidingen te presenteren zal er een meerwaarde ontstaan voor cursisten in de vorm van het overbrengen van de eigen (onbewuste) competentie.

Tijdens dit traject vinden er, naast de teambijeenkomsten, nog persoonlijke gesprekken plaats m.b.t. jouw voortgang en het krijgen van feedback op het schriftelijke werk, jouw trainersattitude en het trainen voor de groep etc. Daarnaast wordt ook jouw eigen proces en spirituele groei besproken.

Smara Opleidingen -Ouderkerk a/d IJssel

 

Cursisten assisteren tijdens (minimaal) 2 opleidingen: een NLP Practitioner opleiding en een NLP Master Practitioner opleiding.

Het aantal assistentschappen is afhankelijk van het traject dat je kiest!

 • 2 Practitioner assistentschappen: als assistenttrainer 2 opleidingen assisteren;
 • 2 Master assistentschappen: als assistenttrainer 2 opleidingen assisteren;
 • Eerste jaar TCC: gericht op coaching en is gelijk aan het 1ste jaar van de opleiding Transpersoonlijke Coaching en Counseling;
 • 3 x 3 dagen Train de Trainer;
 • Scriptie schrijven in relatie NLP met een zelf gekozen onderwerp: afstuderen voor een groep van NLP trainers.
 • 1 Practitioner assistentschap: als assistenttrainer een opleiding assisteren;
 • 1 Master assistentschap: als assistenttrainer een opleiding assisteren;
 • Eerste jaar TCC: gericht op coaching en is gelijk aan het 1ste jaar van de opleiding Transpersoonlijke Coaching en Counseling;
 • 3 x 3 dagen Train de Trainer;
 • Scriptie schrijven in relatie NLP met een zelf gekozen onderwerp: afstuderen voor een groep van NLP trainers;
 • Persoonlijk plan: Een persoonlijk trainersplan waarbij de trainer in opleiding een concept ontwikkelt en uitvoert (minimaal 6 dagen) binnen een eigen gekozen context. Dit in plaats van 1 practitioner en 1 master assistentschap.
 • 2 Practitioner assistentschappen: als assistenttrainer 2 opleidingen assisteren;
 • 2 Master assistentschappen: als assistenttrainer 2 opleidingen assisteren;
 • 3 x 3 dagen Train de Trainer;
 • 2 x 4 dagen training en leiderschap;
 • 2 x 4 dagen verschil tussen het teachen van Masters of Practitioners;
 • 2 x 4 dagen trainingsvaardigheden binnen een instituut van Europe Association for NLP;
 • Scriptie schrijven in relatie NLP met een zelf gekozen onderwerp: afstuderen voor een groep van NLP trainers.
 • 1 Practitioner assistentschap: als assistenttrainer 2 opleidingen assisteren;
 • 1 Master assistentschap: als assistenttrainer 2 opleidingen assisteren;
 • 3 x 3 dagen Train de Trainer;
 • 2 x 4 dagen training en leiderschap;
 • 2 x 4 dagen verschil teachen masters of practitioners;
 • 2 x 4 dagen trainingsvaardigheden binnen een instituut van Europe Association for NLP;
 • Scriptie schrijven in relatie NLP met een zelf gekozen onderwerp: afstuderen voor een groep van NLP trainers;
 • Persoonlijk plan: Een persoonlijk trainersplan waarbij de trainer in opleiding een concept ontwikkelt en uitvoert (minimaal 6 dagen) binnen een eigen gekozen context. Dit in plaats van 1 practitioner en 1 master assistentschap.

Je bent alle dagen van de Practitioner en/of Masteropleiding aanwezig;

 • Per toerbeurt deelname aan georganiseerde oefenavonden m.b.t. begeleiding van de oefengroep;
 • Je traint tijdens iedere assistentschap, een dagdeel, een NLP onderdeel voor de groep;
 • Minimaal twee cursisten, samen met één van de trainers, begeleiden in hun modellinsgproces. Onder andere in het geven van feedback op het schriftelijk werk gedurende dit proces.
 • Voor aanvang van de opleiding lever je op basis van de logische niveaus een schriftelijk werkstuk in m.b.t.:
 1. Jouw motivatie om de trainersopleiding te doen;
 2. De doelen waaraan je wilt werken tijdens de opleiding tot trainer in NLP.
 1. Wat de metaprogramma’s zijn van iedere cursist;
 2. Wat de ‘natuurlijke’ mate van rapport maken is (zintuiglijk specifiek).
 • Welke groepsprocessen de deelnemers doorlopen;
 • Observeren en in kaart brengen van persoonlijke processen van mensen tijdens hun opleiding;
 • Assistent-trainers zijn zelf verantwoordelijk voor het doen en het kiezen van het moment voor een breake-state. Je doet dit in overleg met uw collega-assistenten en je meldt aan het begin van de dag wie de breake-state doet;
 • Aan het begin van de opleiding wordt je het onderwerp gegeven dat je dient te presenteren voor de groep;
 • Deelname aan minimaal twee teambijeenkomsten;
 • Het verzorgen van de koffie en thee tijdens de trainingen;
 • Je wordt geacht het gehele certificeringsblok van de groep aanwezig te zijn.
 • In staat te zijn groepsprocessen te onderscheiden;
 • Sensorisch specifiek het proces van de individuele deelnemer in kaart te kunnen brengen;
 • Breaker-states te kunnen geven;
 • Rapport te kunnen maken met een groep;
 • Sensorisch specifieke feedback te kunnen geven.

Naast het assisteren als assistenttrainer tijdens de twee opleidingen gaan de cursisten een persoonlijk trainingsplan ontwikkelen waarbij aangesloten wordt bij de eigen mogelijkheden, wensen en context van de trainer in opleiding. De twee centrale vragen hierbij zijn:

 1. Hoe kan ik (inhoud van) NLP integreren binnen mijn werk/leven?
 2. Hoe kan ik een aanzet maken naar mijn toekomstige product als NLP trainer?

De deelnemende instituten vinden het belangrijk dat trainers in opleiding op een pro-actieve wijze zelf een vorm vinden waarin NLP als inhoud of NLP als vorm/concept gebruikt wordt. Cursisten worden aangezet tot de creatie van hun eigen trainersplan, enerzijds binnen een huidige context of het werken naar een gewenste context. Dit leerplan onderdeel zal het de onbewuste bekwaamheid met het werken met de NLP materie versnellen en vergroten. Tevens werken de trainers aan hun eigen toekomst-concept, hun gewenste situatie als trainer. De instituten geven hierbij ondersteuning, of wanneer mogelijk de gelegenheid om praktijkervaring op te doen.

Het persoonlijk trainingsplan kent een 4-tal werkvormen

 • Onderzoeken (leerstof onderzoek of doelgroeponderzoek);
 • Ontwerpen (ontwikkelen van een trainersconcept);
 • Organiseren (vormgeven aan uw eigen ontwerp, publiciteit, logistiek etc.);
 • Uitvoeren (werken met het plan als presentator, trainer of coach).
 • Organiseren van eigen stemming (state-control);
 • Balans in fysiologie en stem, up-time blijven;
 • Contact met de groep, omgaan met vragen en weerstanden;
 • Structuur aanbrengen in de presentatie; blijk geven van beheersen van NLP patronen als meta-model, milton model, chunking, matching, ankeren en herkaderen;
 • Juiste uitvoering van de demonstratie, rapport met de cliënt en de zaal.

De inhoud van de presentatie wordt als voldoende beoordeelt door de examinerende NLP trainers.

 • Is de inhoud congruent met de NLP vooronderstellingen?
 • Is de uitleg van NLP principes technisch juist?
 • Is er kennis van de onderliggende verbanden?

Tijdens de NLP trainersopleiding wordt de cursist in de gelegenheid gesteld om door middel van een Masterproof (een bekwaamheidsproef van meerschap) z´n competentie te bewijzen als NLP trainer. Door het partnership van de samenwerkende instituten worden daarvoor certificatiedagen georganiseerd, die toegankelijk zijn voor alle cursisten van genoemde instituten. Deze Masterproof dient te voldoen aan de volgende criteria:

 1. Een door de examinerende NLP trainers met voldaan beoordeelde presentatie van minimaal een ½ uur met daarin een demonstratie van een techniek of principe. Hierbij toont de cursist bekwaamheid als trainer volgens de richtlijnen van de door de cursist gevolgde trainers-trainingen. Beoordelingscriteria:
 • Organiseren van eigen stemming (state-control);
 • Balans in fysiologie en stem, up-time blijven;
 • Contact met de groep, omgaan met vragen en weerstanden;
 • Structuur aanbrengen in de presentatie;
 • Blijkgeven van beheersen van NLP patronen als meta-model, milton model, chunking, matching, ankeren en herkaderen;
 • Juiste uitvoering van de demonstratie, rapport met de cliënt en de zaal.
 1. Een door de examinatoren met voldaan beoordeelde inhoud van de training. Criteria:
 • Is de inhoud congruent met de NLP vooronderstellingen?
 • Is de uitleg van NLP principes technisch juist?
 1. Een door de examinatoren met voldaan beoordeelde innovatieve karakter van het onderwerp. Criteria:
 • Levert de cursist een vernieuwende bijdrage aan NLP?
 • Is het innovatieve deel congruent aan de NLP vooronderstellingen en principes?
 • Kan de cursist het innovatieve karakter overtuigend overbrengen?

N.B. het innovatieve karakter kan op diverse wijzen ingevoerd worden:

 • Door bestaande NLP principes toe te passen binnen specifieke (nieuwe) contexten. Door nieuwe elementen aan bestaande principes toe te voegen;
 • Door vanuit bestaande NLP principes nieuwe technieken of vormen te bedenken;
 • Uit modelleren geboren techniek/principe met vernieuwend karakter ontwikkelen;
 • Een niet NLP methode of principe verklaren vanuit NLP principes;
 • Een verband leggen tussen NLP en een andere methode waardoor een nieuw geheel ontstaat;
 • Het verbinden of combineren van bestaande NLP principes waardoor een nieuw inzicht ontstaat.

Een door de examinatoren met voldaan beoordeeld vooraf ingeleverd verslag van de presentatie. Criteria:

 • Mate van innovatief karakter van het onderwerp;
 • Congruente en consequente toepassing en uitvoering van het onderwerp (kloppen de chunk-niveaus?);
 • Matching van het innovatieve deel met NLP vooronderstellingen en principes;
 • Verzorging en presentatie van het verslag.

TCC Practitioner € 3295,-
Trainerstraining € 1.895,-
Assistentschappen € 750,- per assistentschap voor assistenten die elders hun Practitioner en/of Master hebben gedaan.

Jannie IJzendoorn, namens Smara Opleidingen (NL)
Eric Schneider, namens Arcturus te Kessel (Belgie)
Toon de Boer, Machteld Licht, namens Licht en de Boer (NL)
Kees Dullemond, namens Mindable (NL)
Milan Somers, namens Respons Instituut (NL)

In het kader van jouw aanmelding voor de opleiding tot International Certified NLP trainer zijn er een aantal voorwaarden waaraan je dient te voldoen. Je schrijft je in voor een trainerstraining en je loopt minimaal 2 assistentschappen, 1 Practitioner, 1 Master-practitioner. De kosten van een assistentschap, als je je opleiding niet bij Smara Opleidingen hebt gevolgd, zijn € 750,-. Het aantal assistentschappen is afhankelijk van het traject dat je kiest!

 • Je bent alle dagen van de Practitioner en/of Masteropleiding aanwezig;
 • Twee keer per opleiding assisteren op intervisie avonden m.b.t. begeleiding van de cursisten;
 • Je traint tijdens iedere assistentschap, een halfuur, een NLP onderdeel voor de medeassistenten;
 • Het begeleiden van een cursist, samen met één van de trainers, begeleiden in hun modellingsproces. Onder andere in het geven van feedback op het schriftelijk werk gedurende dit proces;
 • Het in kaart brengen van de metaprogramma’s van de intervisiegroep die je als assistent begeleidt.
 • Wat de ‘natuurlijke’ mate van rapport maken is (zintuiglijk specifiek).
 • Je motivatie om de trainersopleiding te doen;
 • De doelen waaraan je wilt werken tijdens de opleiding tot trainer in NLP.
 • Schriftelijk bijhouden welke groepsprocessen de deelnemers doorlopen;
 • Observeren en in kaart brengen van persoonlijke processen van mensen tijdens hun opleiding;
  Assistent-trainers zijn zelf verantwoordelijk voor het doen en het kiezen van het moment voor een Energizer. Je doet dit in overleg met je collega-assistenten en je spreekt van tevoren af wie welke de dag de Energizer doet;
 • Aan het begin van de opleiding word je het onderwerp gegeven dat je dient te presenteren voor de groep;
 • Deelname aan minimaal twee teambijeenkomsten;
 • Het verzorgen van de koffie en thee tijdens de trainingen;
 • Je wordt geacht het gehele certificeringsblok van de groep aanwezig te zijn.