Opleiding NLP Practitioner

Start Data

Kosten

€ 2895,- btw-vrij


Eigenaar Jannie IJzendoorn aan het woord: NLP een zeer krachtige en effectieve methodiek

Wil jij of verlang jij naar ….

 • Echt jezelf te zijn, ook al voelt dat spannend?
 • Zakelijk of persoonlijk succes?
 • Meer je hart volgen, wat anderen daar ook van vinden?
 • Diepgaande veranderingen ervaren en naar handelen?
 • Inzicht in jezelf en anderen?
 • Prachtige interventies leren, die je kan inzetten in jouw coachpraktijk?
 • Vanuit zingeving, vrijheid en meer eigenliefde leven?
 • Jouw belemmerende patronen veranderen?

Persoonlijke en Professionele ontwikkeling

De NLP Practitioner geeft je niet alleen zeer concrete technieken in handen voor je eigen persoonlijke ontwikkeling! NLP is ook een methodiek voor professionele coaching en therapie. Daarnaast wordt NLP gebruikt in het kader van effectieve communicatie in het bedrijfsleven of welke voor jou relevante context.

De NLP Practitioner is het eerste jaar van het NLP traject dat Smara Opleidingen aanbiedt. De opleiding staat geheel op zichzelf en wordt afgerond met een praktische en een theoretische toets. In 24 dagen ontwikkel je zowel reflectie op de eigen persoon en verwerf je theoretische inzichten, praktische vaardigheden en technieken.

Herprogrammering van belemmerende patronen

NLP beoogt een ‘herprogrammering’ van onze ingesleten belemmerende patronen en dat vraagt tijd. Daarom is het dus belangrijk zelf door de ervaring te gaan via intensieve beoefening. Zo kunnen nieuwe inzichten ‘dalen’ en integreren in ons hele systeem. Zo niet blijft het een louter mentale oefening en is van echte transformatie geen sprake. Daarom duurt een standaard NLP opleiding bij Smara Opleidingen 24 dagen, verspreid over een jaar.

Uitgebreid theoretisch kader en veel praktisch oefenen

Onze opleidingen vormen een samenvoeging van grondige theoretische omkadering en uitgebreide ruimte voor praktijkervaring.
Tijdens jouw leerproces word je je bewust van de overtuigingen, verwachtingen en taalpatronen die je gedrag, zowel persoonlijk als professioneel, sturen. Dat levert meer flexibiliteit en meer keuzemogelijkheden op. Daarnaast word jij je bewust van jouw talenten en kwaliteiten.

Voor mensen die meer over zichzelf willen leren en zichzelf persoonlijk en zakelijk willen ontwikkelen is de opleiding een must!

De NLP Practitioner is gebouwd op drie peilers:

 1. NLP is de studie van de structuur van de subjectieve ervaring. Je leert hoe mensen, dus ook jezelf, hun innerlijke beleving creëren. De centrale vraag daarbij is: hoe komt het dat iemand ervaart wat hij ervaart? Hoe ontstaan gevoelens, gedachten en overtuigingen?
 2. NLP is professioneel communiceren. Je leert doelgericht communiceren. Hoe kunnen we iemand via onze communicatie helpen veranderen? Welke invloed heeft onze verbale, maar vooral onze non-verbale communicatie? Hoe kunnen we die invloed gebruiken en hoe kunnen we met iemand omgaan dat we zoveel mogelijk informatie krijgen over de structuur van zijn ervaring.
 3. NLP is modelleren. Het is een inhoudelijk neutraal model voor het analyseren, begrijpen en overdraagbaar maken van deze menselijke vermogens. Je leert menselijke vermogens in kaart te brengen en ze over te dragen aan anderen en/of aan jezelf.

De opleiding is voor zzp’ers aftrekbaar van de belasting!

Geaccrediteerd KTNO

NLP Practitioner: Thomas over zijn ervaringen

De opleiding tot Practitioner in NLP is voor iedereen die zich persoonlijk- en professioneel wil ontwikkelen op het gebied van communicatie, coaching, persoonlijk leiderschap.

Voor professionals in het werkveld op gebied van communicatie, interactie, begeleiding, samenwerking en coaching en therapie!

NLP wordt toegepast binnen verschillende branches en omgevingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: welzijn, HRM, onderwijs, zorg, management, opvoeding, eigen coachpraktijk …….

 

 

Waarom een opleiding tot Practitioner in NLP in 24 dagen?

Nadat mensen onze gratis NLP workshop of onze avondcursus “Kennismaken met NLP” hebben gevolgd, zijn zij erg enthousiast over NLP. Een drempel die voor een aantal mensen geldt is het aantal opleidingsdagen bij Smara Opleidingen: 24 dagen. Wij hebben heel bewust voor 24 opleidingsdagen gekozen.

Het kost tijd om op een coachende en flexibele manier met NLP te leren werken, zowel professioneel als op persoonlijk vlak. In onze NLP opleidingen zorgen wij ervoor dat er tussen de trainingsdagen door, voldoende tijd is om in intervisie groepjes de interventies te oefenen en de theorie eigen te maken. Ook de gratis oefenavonden dragen daaraan bij.
Wij willen niet dat mensen enthousiast NLP in de praktijk gaan gebruiken, om dan te ontdekken dat ze vaardigheden en inzicht missen.
Door de spreiding in de tijd en daar voldoende opleidingsdagen voor aan te bieden, kunnen onze cursisten op een grondige manier NLP eigen maken, zowel op professioneel als persoonlijk vlak. Dat is ook de reden waarom wij vasthouden aan een NLP opleiding van 24 dagen, ondanks de trend in de richting van steeds kortere NLP opleidingen.
Wij gaan voor diepere integratie van de stof en hoogstaande kwaliteit!

Zoals boven beschreven duurt de Practitioner in NLP 24 dagen, inclusief twee dagen NLP & Spiritualiteit en drie dagen die we uittrekken voor de (praktische en theoretische) toets. Na het behalen van het certificaat mag je je Practitioner in NLP noemen. Dit certificaat geeft toegang tot het volgen van de opleiding tot Master in NLP.

Neuro verwijst naar de interactie tussen ons zintuigelijk waarnemen en ons neurale systeem (centrale zenuwstelsel). Deze interactie staat centraal in het creëren van onze ervaringen. Linguïstisch verwijst naar de taal die wij gebruiken om onze denk- en gevoelspatronen (onze werkelijkheid) betekenis te geven. En deze betekenis bepaalt de kwaliteit van onze ervaringen. Programmeren verwijst naar onze geprogrammeerde denk, voel- en gedragspatronen en het vermogen om deze te analyseren en te veranderen.

Leer uitkomst

Na de opleiding is de deelnemer mentaal en emotioneel gegroeid en heeft een scala aan communicatieve methoden en interventies in handen om effectief, doelgericht en met impact jongeren en volwassenen te coachen in het behalen van hun doelen.

Een ander leerdoel is dat de deelnemer zowel in het privéleven als in het professionele leven zich minder laat leiden door zijn/haar eigen model van de wereld en meer onbevooroordeeld de communicatie aan kan gaan. Dit zowel met zichzelf als anderen!

Leerdoelen

 1. Optimale communicatie creëren in contact met jezelf en anderen, zowel verbaal als non-verbaal;
 2. Het kunnen afstemmen op de verbale- en non-verbale communicatie van de cliënt, met als doel meer veiligheid, vertrouwen en harmonie creëren;
 3. Volgen en om van daaruit de cliënt te leiden naar specifiek haalbare doelen;
 4. De in de opleiding geleerde NLP interventies toepassen in het kader van de hulpvraag en doelen van de volwassenen of de jeugdige en het gezin;
 5. Aan het einde kan je een concreet specifiek behandelplan schrijven en SMART geformuleerd;
 6. Met behulp van het outcomemodel de cliënt inzicht geven in zijn of haar probleemsituatie en zicht geven op zijn doelen. De jongere/ volwassene in contact brengen met de interne hulpbronnen, die nodig zijn om het doel te bereiken;
 7. Het contact krijgen met (soms verborgen) hulpbronnen en deze verankeren zodat ze elk moment op te roepen zijn en bekrachtigend werken;
 8. Het ontwikkelen van metaforisch taalgebruik om jongeren/ volwassenen via verhalen (storytelling) te ondersteunen in het maken van de juiste keuzes op hun levenspad;
 9. Leren vragen stellen die de jongere/ volwassene ondersteunt in het ontdekken ‘hoe ze doen wat ze doen’ in probleemsituaties en alternatieve gedragsmogelijkheden ontdekken;
 10. Leren vragen stellen die erop gericht zijn te ontdekken wat er nu eigenlijk ‘echt gezegd wordt’ op dieptestructuur zodat belemmerende overtuigingen bloot komen te liggen en de jongere/ volwassene de keuze heeft ondersteunende overtuigingen te kiezen;
 11. Leren reflecteren en nieuwe mogelijkheden zien door een ervaring vanuit verschillende gezichtspunten te kunnen beleven en waarnemen.

Uiteraard staat ook je eigen ontwikkelingsproces centraal en is reflectie op het eigen handelen een essentieel leerdoel.

Werkwijze

 • Ervaringsgericht leren, zelf ondergaan en praktisch gericht bezig zijn met de oefeningen, interventies en technieken.
 • Feedback geven en ontvangen in de oefengroepen.
 • De verbinding naar de professionele context wordt gemaakt door het bespreken en uitwerken van casuïstiek.
 • Het met elkaar delen van ervaringen, verslag doen van de integratie van het geleerde in de praktijk is essentieel in het leerproces.
 • Zelfreflectie momenten
 • Deelname mondeling examen
 • Deelname praktisch examen
 • Het schrijven van een metafoor
 • Deelname aan trainingsdagen (inhalen in een andere groep is mogelijk)
 • Maximaal drie dagdelen afwezig geoorloofd
 • Deelname aan de intervisie bijeenkomsten, mogelijk 1 maal per maand op locatie of middels zelf gevormde intervisiegroepen
 • Blijk geven van de integratie van de tijdens de opleiding gegeven feedback
 • Inleveren van een verslag (1 A4) waarin jouw persoonlijke- en professionele groei tot uitdrukking komt
 • Kunnen toepassen van een NLP interventies
 • Het mondeling examen en het bespreken van je verslag vindt plaats in je intervisie groep
 • Bij gebleken geschiktheid geeft dit recht op het Internationaal gecertificeerde Practitioner in NLP certificaat
 • Herkansing van een toetsingsonderdeel is mogelijk in overleg

Om de opleiding tot Practitioner in NLP te kunnen volgen heb je minimaal een mbo 4 opleiding nodig. Met een afgerond havo of VWO diploma kun je ook inschrijven.

Jannie IJzendoorn
Annemarie Wijbenga
Paul den Bakker

Waar dit gewenst is, bestaat de mogelijkheid om buiten de trainingen om persoonlijke gesprekken met één van de trainers te hebben.
Deze gesprekken kunnen variëren van persoonlijke ondersteuning, reflectie op het leertraject tot coaching en supervisie m.b.t. het functioneren binnen de eigen werksituatie!

Tussenevaluatie

Tijdens de opleiding vindt er een tussenevaluatie plaats met één van de trainers!

€ 2895,- (btw-vrij en inclusief uitgebreide syllabus, koffie/thee en fruit, exclusief lunch). Aanbevolen literatuur: “NLP voor beginners”, van J. O’Conner en J. Seymour

Aan het examen zijn geen verdere kosten verbonden!

 

 

 

Al onze opleidingen zijn voor ondernemers nog steeds aftrekbaar van de belasting.

Voor zzp’ers is de opleiding aftrekbaar van de belasting!

Je kunt kiezen of het STAP-budget of aftrekken als ondernemer. In sommige gevallen, scheelt het meer dan € 1000,- per opleiding.

Rotterdamse leraren kunnen de lerarenbeurs aanvragen. 

Ook jouw bedrijf biedt de mogelijkheid om een opleiding te volgen! Vraag je leidinggevende naar de mogelijkheden. Bel voor een gratis intakegesprek en onderzoek of de opleiding bij jouw verlangens aansluit.

De studiebelasting voor de opleiding tot Practitioner in NLP is afhankelijk van een aantal factoren. Gemiddeld moet je rekenen op 150 uren zelfstudie.