Opleiding Karakterstructuren, Body & Mind en Chakra’s

Start Data

Kosten

€ 1250,-


Karakterstructuren, Body & Mind en Chakra’s

KTNO geaccrediteerd

De opleiding Karakterstructuren, Body & Mind en Chakra’s zijn als HBO Vakopleiding geaccrediteerd door Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO).

 

 

 

Een complementaire opleiding waarbinnen we, vanuit drie verschillende invalshoeken, de verschillende energie stromingen in het menselijk lichaam onderzoeken, helen en integreren. Naast de theorie gaan we vele oefeningen doen waarbij je direct het effect zal ervaren van het laten stromen van jouw energieën. Daarnaast kan je het geleerde direct toepassen in jouw praktijk.

Karakterstructuren

(de zes bewegingen van de gekwetste ziel)

Als het karakter niet werkelijk weerspiegelt wie je van oorsprong bent, wie ben je dan wel?

Wie of wat zou je zijn zonder al die aangeleerde gedragingen, die destijds misschien wel functioneel waren, maar waar je nu als volwassene wel vanaf zou willen? Die vraag betekent voor veel mensen een ware zoektocht. Een zoektocht naar hun werkelijke ik, zonder al die aangeleerde defensiesystemen. Sta eens bewust stil bij de vraag waarom je de dingen doet zoals je ze doet, waarom je je niet prettig voelt in bepaalde situaties of waar je onzekerheid, je woede of je verdriet vandaan komen.

Vaak zal blijken dat datgene wat je altijd als je persoonlijkheid hebt beschouwd, je soms behoorlijk in de weg zit. Het verdedigingsmechanisme uit de vroege jeugd kan op latere leeftijd een belemmering gaan vormen. De onbevangenheid en spontane levensvreugde van het kind, zijn we als volwassene kwijtgeraakt. Toch hebben we allemaal nog steeds die onbevangen spontaniteit in ons. Het is alleen moeilijk geworden om er weer contact mee te krijgen.

De oorspronkelijke levensenergie is verbonden met de spontaniteit, het is nog wel aanwezig, maar soms diep verscholen. Om daar weer een beetje contact mee te maken, het onbevangen en intense plezier dat in de kern is opgeslagen weer te voelen en te kunnen uitleven, is het mooiste geschenk dat je jezelf kunt geven.

Body and Mind Integration

In de opleiding geven we inzicht in de relatie ‘hoe sta ik in het leven’ en ‘hoe druk ik dit uit met mijn lichaam’. Het lichaam en het karakter van een kind ontwikkelen zich gelijktijdig. Het kind past zich in de eerste levensjaren aan zijn ouders aan om erkend te worden, om aandacht te krijgen. Dat kan niet anders want een kind is totaal afhankelijk van zijn ouders. Hierdoor geeft een kind een deel van zijn eigenheid op wat gevolgen heeft voor de mogelijkheden en keuzes om met het leven om te kunnen gaan. Diep gewortelde overtuigingen ontstaan en bepalen de kwaliteit van het contact met onszelf en de ander. Overlevingsstrategieën worden geboren, wat zich kan vertalen in blokkades, psychosomatische klachten, vermoeidheid.
Binnen de opleiding werken we met het lichaam (houding, beweging en ademhaling) als instrument. Voorbij het vertellen over een situatie/hulpvraag/stagnatie, maken we contact met het lichaam, waarin de onbewuste geblokkeerde delen van onszelf liggen opgeslagen. Dit levert een grotere flexibiliteit op in denken, voelen en doen en dus meer vitaliteit!

Chakra

Chakra’s verwijzen naar wervelingen van energie die in ons ontstaan door de wederzijdse doordringing van bewustzijn en het stoffelijk lichaam. Dankzij deze combinatie worden chakra’s centra van activiteit voor de ontvangst, opname en overbrenging van levensenergieën. Het woord komt uit het Sanskriet, en wordt vertaald met wiel of schijf. We kunnen chakra’s beschouwen als bollen van energie die vanuit het centrale zenuwstelsel naar alle kanten uitstralen.

Chakra’s hebben het Westen bereikt via de yogatraditie en yogabeoefening. Yoga (wat juk betekent) is een discipline die werd ontworpen om het individuele met het goddelijke samen te brengen, door mentale en lichamelijke oefeningen uit te voeren die ons alledaagse en spirituele leven samenvoegt. Dit doel wordt bereikt door verschillende stadia van verruimend bewustzijn door te maken. De chakra’s symboliseren deze stadia (Judith, Handboek Chakra Psychologie, 2004)

We bezitten allemaal zeven belangrijke chakra’s, die van de onderkant van de ruggengraat tot de bovenkant van het hoofd verticaal gerangschikt liggen en volgens Sri Bhatnagar 144 Microchakra’s, maar er zijn ook auteurs die zeggen dat iedere nadi, energiekanaal als het ware een Chakra is en sommigen schrijven dat dit er 88.000 zijn. Behalve met het centrale zenuwstelsel komen ze ook overeen met klieren van het endocriene systeem, en met verschillende lichamelijke processen zoals ademen, voedsel verteren of voortplanting.

  • Wat zijn karakterstructuren
  • Ontstaan van karakterstructuren
  • Kenmerken van karakterstructuren
  • Inzicht in je eigen karakterstructu(u)r(en) en bewegingen
  • Karakterstructuren, Body & Mind en Chakra’s

Vooropleiding MBO/HBO

Hilda Swarts

Natasja de Lange

Jannie IJzendoorn

De lesdagen beginnen om 09:30 uur en eindigen om 17:00 uur.

Nieuwe data worden gepland

De studiebelasting voor de opleiding is afhankelijk van een aantal factoren. Gemiddeld moet je rekenen op 45 uren zelfstudie.