Practitioner in NLP

Start Data

11 Okt 2019
12 Okt 2019

Kosten

€ 2975,- (btw-vrij)


Geaccrediteerd Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Practitioner in NLP

Gratis NLP introductieavond op 4 september van 19:15 uur – 22:00 uur.

Wil je meer zakelijk of persoonlijk succes? Volg dan de Practitioner in NLP bij Smara Opleidingen. Hier leer je ervaringen anders te benaderen en doelmatig en effectiever te communiceren.

De opleiding tot Practitioner in NLP is het eerste jaar van het NLP traject dat Smara Opleidingen aanbiedt! De opleiding  staat geheel op zichzelf en wordt afgerond met een praktische en een theoretische toets. In 24 dagen ontwikkel je zowel reflectie op de eigen persoon en verwerf je theoretische inzichten, praktische vaardigheden en technieken.

NLP beoogt een ‘herprogrammering’ van onze ingesleten belemmerende patronen. Dat vraagt tijd. Daarom is het belangrijk zelf door de ervaring te gaan via intensieve beoefening. Zo kunnen nieuwe inzichten ‘dalen’ en integreren in ons hele systeem. Zo niet blijft het een louter mentale oefening en is van echte transformatie geen sprake. Daarom duurt een standaard NLP opleiding bij Smara Opleidingen 24 dagen, verspreid over een jaar.

Onze opleidingen vormen een samenvoeging van grondige theoretische omkadering en uitgebreide ruimte voor praktijkervaring.
Tijdens jouw leerproces word je je bewust van de overtuigingen, verwachtingen en taalpatronen die je gedrag, zowel persoonlijk als professioneel, sturen. Dat levert meer flexibiliteit en meer keuzemogelijkheden op. Daarnaast word jij je bewust van jouw talenten en kwaliteiten.

Voor mensen die meer over zichzelf willen leren en zichzelf persoonlijk en zakelijk willen ontwikkelen is de opleiding een must! De opleiding is gebouwd rond drie peilers:

 1. NLP is de studie van de structuur van de subjectieve ervaring. Je leert hoe mensen, dus ook jezelf, hun innerlijke beleving creëren. De centrale vraag daarbij is: hoe komt het dat iemand ervaart wat hij ervaart? Hoe ontstaan gevoelens, gedachten en overtuigingen?
 2. NLP is professioneel communiceren. Je leert doelgericht communiceren. Hoe kunnen we iemand via onze communicatie helpen veranderen? Welke invloed heeft onze verbale, maar vooral onze non-verbale communicatie? Hoe kunnen we die invloed gebruiken en hoe kunnen we met iemand omgaan dat we zoveel mogelijk informatie krijgen over de structuur van zijn ervaring.
 3. NLP is modelleren. Het is een inhoudelijk neutraal model voor het analyseren, begrijpen en overdraagbaar maken van deze menselijke vermogens. Je leert menselijke vermogens in kaart te brengen en ze over te dragen aan anderen en/of aan jezelf.

De opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Accreditatienummer: SKJ202478

Aantal punten: 216.50

 

Waarom een opleiding tot Practitioner in NLP in 24 dagen?

Nadat mensen onze gratis NLP workshop of onze avondcursus “Kennismaken met NLP” hebben gevolgd, zijn zij erg enthousiast over NLP. Een drempel die voor een aantal mensen geldt is het aantal opleidingsdagen bij Smara Opleidingen: 24 dagen. Wij hebben heel bewust voor 24 opleidingsdagen gekozen.

Het kost tijd om op een coachende en flexibele manier met NLP te leren werken, zowel professioneel als op persoonlijk vlak. In onze NLP opleidingen zorgen wij ervoor dat er tussen de trainingsdagen door, voldoende tijd is om in intervisie groepjes de interventies te oefenen en de theorie eigen te maken. Ook de gratis oefenavonden dragen daaraan bij.
Wij willen niet dat mensen enthousiast NLP in de praktijk gaan gebruiken, om dan te ontdekken dat ze vaardigheden en inzicht missen.
Door de spreiding in de tijd en daar voldoende opleidingsdagen voor aan te bieden, kunnen onze cursisten op een grondige manier NLP eigen maken, zowel op professioneel als persoonlijk vlak. Dat is ook de reden waarom wij vasthouden aan een NLP opleiding van 24 dagen, ondanks de trend in de richting van steeds kortere NLP opleidingen.
Wij gaan voor diepere integratie van de stof en hoogstaande kwaliteit!

Zoals boven beschreven duurt de Practitioner in NLP 24 dagen, inclusief twee dagen NLP & Spiritualiteit en drie dagen die we uittrekken voor de (praktische en theoretische) toets. Na het behalen van het certificaat mag je je Practitioner in NLP noemen. Dit certificaat geeft toegang tot het volgen van de opleiding tot Master in NLP.

Neuro verwijst naar de interactie tussen ons zintuigelijk waarnemen en ons neurale systeem (centrale zenuwstelsel). Deze interactie staat centraal in het creëren van onze ervaringen. Linguïstisch verwijst naar de taal die wij gebruiken om onze denk- en gevoelspatronen (onze werkelijkheid) betekenis te geven. En deze betekenis bepaalt de kwaliteit van onze ervaringen. Programmeren verwijst naar onze geprogrammeerde denk, voel- en gedragspatronen en het vermogen om deze te analyseren en te veranderen.

Ervaringsgericht leren, zelf ondergaan en praktisch gericht bezig zijn met de oefeningen en technieken. Feedback geven en ontvangen in de oefengroepen. De verbinding naar de professionele context wordt gemaakt door het bespreken en uitwerken van casuïstiek. Het met elkaar delen van ervaringen, verslag doen van de integratie van het geleerde in de praktijk is essentieel in het leerproces.

 • Mondeling examen
 • Praktisch examen
 • Het schrijven van een metafoor
 • Deelname aan alle trainingsdagen (inhalen in een andere groep is mogelijk)
 • Deelname aan de intervisie bijeenkomsten
 • Blijk geven van de integratie van de tijdens de opleiding gegeven feedback
 • Inleveren van een verslag (1 A4) waarin jouw persoonlijke en professionele groei tot uitdrukking komt
 • Kunnen toepassen van een NLP interventie
 • Het mondeling examen en het bespreken van je verslag vindt plaats in je intervisie groep
 • Bij gebleken geschiktheid geeft dit recht op het Internationaal gecertificeerde Practitioner in NLP certificaat

Om de opleiding tot Practitioner in NLP te kunnen volgen heb je minimaal een mbo opleiding nodig. Met een afgerond havo of VWO diploma kun je ook inschrijven.

Jannie IJzendoorn
Annemarie Wijbenga
Ester Rietveld
Natasja de Lange
Eric Schneider

Vrijdag Practitioner 2019-2020

Start datum

11, 18 oktober

1, 15, 22, 29 november

6, 13 december

17, 24 januari 2020

7, 21 februari

13, 27 maart

23, 24 mei ondervoorbehoud

25, 26 mei

19, 26 juni

10/11/12 juli

Weekend Practitioner 2019-2020

Start datum

12/13  oktober

9, 10, 30 november

1 december

11, 12 januari

8, 9 februari

14, 15 maart

18, 19 april

9, 23, 24, 25, 26 mei (23, 24 mei onder voorbehoud)

20, 21 juni

10, 11, 12 juli

 

 

 

 

Waar dit gewenst is, bestaat de mogelijkheid om buiten de trainingen om persoonlijke gesprekken met één van de trainers te hebben.
Deze gesprekken kunnen variëren van persoonlijke ondersteuning, reflectie op het leertraject tot coaching en supervisie m.b.t. het functioneren binnen de eigen werksituatie!

€ 2975,- (btw-vrij)

Onze NLP opleidingen zijn aftrekbaar van de belasting. In sommige gevallen, scheelt het meer dan € 1000,- per opleiding.

De studiebelasting voor de opleiding tot Practitioner in NLP is afhankelijk van een aantal factoren. Gemiddeld moet je rekenen op 175 uren zelfstudie.