Opleidingen voor jeugdprofessionals

Start Data

Kosten


Smara Opleidingen biedt sinds 2002 opleidingen aan Jeugd- en Gezinsprofessionals.

Volg één van onze geaccrediteerde opleidingen en leer kinderen, tieners en jongeren op professionele wijze te begeleiden in hun ontwikkeling. Onze opleidingen bieden oplossingsgerichte ondersteuning bij opvoedvragen, gedragsproblematiek en ontwikkelingsachterstand.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Met een SKJ-registratie laat je aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat je ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook laat je hiermee zien dat je continu werkt aan je vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van je vak.

Smara Opleidingen biedt vele geaccrediteerde opleidingen voor Jeugd- en Gezinsprofessionals!

1. Opleiding Familie- en Systeemopstellingen:

Voor Jeugd en Gezinsprofessionals is een systemische blik en kunnen coachen met de methodiek familie en Systeemopstellingen een verrijking in het begeleiden van ouders en kinderen. Dit blijkt uit de populariteit van onze opleidingen bij Jeugd en Gezinsprofessionals.

Systemisch coachen maakt de verborgen dynamieken in een systeem zichtbaar. Zichtbaar wordt, wie welke plek binnen het systeem inneemt en welke gevolgen, pijnplekken, verwarring, verdriet en boosheid dit tot gevolg kan hebben. Staat iedereen op zijn eigen plek, dan kan er rust en veiligheid in het systeem komen. Lees verder

Ervaring van ene Jeugd Professional:

Nu werk ik als JGP kan ik beamen dat de opleiding Systemisch Coachen van grote toegevoegde waarde is in mijn werk. De problematiek is vaak overgedragen en zichtbaar in meerdere generaties. In de werkwijze van gezinsondersteuner is het dan ook beschreven om in de eerste kennismakingsfase een genogram en netwerkanalyse te maken. Kennis en inzicht van de systemische achtergrond van het gezin, ondersteunt krachtig en zeer helpend om de de verstrikkingen/dynamieken die in het systeem spelen helder te kunnen maken. Dat geeft de mogelijk aan het werk te gaan met het systeem als geheel, daar  we vaak zien dat het kind als “problematisch “wordt bestempeld.

Binnen JPG is contextuele hulpverlening veel gebruikt, de overeenkomsten en raakvlakken met systemisch coachen zijn groot echter geeft systemisch coachen vaak net een andere invalshoek waardoor het van zeer toegevoegde waarde is. Ik ben in meerdere onderzoekverslagen van de Raad van de Kinderbescherming en Jeugdzorg de wetten van Hellinger tegengekomen.

2. Opleiding tot Kinder- en Jongerencoach:

Deze tweejarige opleiding is gebaseerd op de allernieuwste pedagogische en psychologische inzichten en is tot stand gekomen na jarenlange praktijkervaring in het werken met kinderen. Het is een concrete bijdrage in een nieuwe evolutie van denken, stevig wetenschappelijk onderbouwd en tegelijkertijd onmiddellijk toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Het is voor kinderen en jongeren een groot cadeau om begeleid te worden door volwassenen die stevig in hun kracht staan en met een nieuwe vorm van gezag (verschillend van macht) en een grote deskundigheid met hen kunnen omgaan.

Om op een goede wijze kinderen te kunnen coachen, onderwijzen, in therapie te kunnen nemen, op te voeden, enz…Is het niet genoeg te beseffen dat kinderen naarmate ze opgroeien, in staat moeten zijn te functioneren in een complexe maatschappij zoals de onze. Wat systematisch over het hoofd gezien wordt, is dat ons leven een proces is van bewustzijnsontwikkeling. Die bewustzijnsontwikkeling is het fundament van al de rest. Zonder dit inzicht leiden we kinderen op tot ‘iets’ te worden in de wereld. De behoeften en eisen van deze wereld zijn dan prioritair. Mét dit inzicht echter, kunnen we kinderen begeleiden in ‘iemand’ te worden. Iemand die het kind bedoeld is te zijn. Opvoeden is dan de zelfontplooiing van het kind ondersteunen.

3. Spiegeltraining: 

Het kind spiegelt de pijnplekken en patronen van ouders en andere volwassenen in zijn of haar leven. Maak o.a kennis met de Epigenetica!

4. Practitioner in NLP:

Een juiste communicatie als jeugd- en gezinsprofessional is een essentieel gegeven. In de praktijk zal e.e.a. leiden tot meer begrip, betere communicatie, gemakkelijker helpende keuzes maken etc. Het toepassen van zeer effectieve interventies in het kader van het bereiken van haalbare doelen, helpende strategieën creëren en meer inzicht in het eigen denken, doen en voelen. Daarnaast bewerkstelligen de interventies, die tijdens de opleiding worden geleerd therapeutische effecten. Dat maakt de methodiek zeer geschikt om toe te passen in het begeleiden van jongeren en volwassenen die kampen met psychische en emotionele problemen/hulpvragen. Lees verder

5. Master in NLP:

6. Opleiding werken met Karakterstructuren:

Welke Karakterstructuur heeft de ouder ontwikkeld, welke het kind en hoe uit zich dat in de benadering van het kind in zijn of haar ontwikkelingsfase? Wat heeft het kind nodig om met haar of zijn onvervulde behoeften en verlangens te leren omgaan. Welke informatie geeft het lichaam in relatie tot de psyche en andersom!