Opleiding Familie-en Systeemopstellingen

Start Data

28 Sep 2024

Kosten

€ 2600,- btw-vrij


12-Daagse opleiding Familie- en Systeemopstellingen

Ben je benieuwd naar de opleiding en wil je eerst ervaren hoe er les gegeven wordt en wil je kennismaken met de trainer? Meld je dan aan bij een Introductiedag, aanmelden kan hieronder:

Graag hier aanmelden voor de introductiedag op 7 september

Studiekosten aftrekbaar voor ondernemers!

Als u ondernemer bent of inkomsten uit overig werk hebt, verandert er niets voor u. U mag studiekosten aftrekken van uw winst als het zakelijke kosten zijn.

Geaccrediteerd KTNO

Erkend door GRO: CAT, CAT-Vergoedbaar en Kwaliteitstherapeuten

“Ieder mens is een mooi verhaal”

BLOED IN MIJN BLOED

“Er stroomt bloed door mijn bloed

een rode draad

die mijn verleden beschrijft

dromen in mijn aders

bloedlijn na bloedlijn

helden en daders

stapels mannen, stapels verhalen

stapels vrouwen, kluwen en draden

bloed in mijn bloed

even fout, even goed”

Wende Snijders

Wil je graag oude patronen loslaten en een nieuw pad inslaan? En toch doe je weer wat je altijd al deed? Wil je jouw cliënten begeleiden naar de plek van verwonding en van daar naar de plek van heling? Dan is deze opleiding een prachtige en helende methodiek. Wij geven de opleiding Familie- en Systeemopstellingen nu 10 jaar en de verwondering blijft!

De gedachte aan het ouderlijk huis roept bij sommigen van ons de sfeer van warmte, welkom en veiligheid op. Bij anderen is er meteen een associatie met pijnlijke ervaringen. Vaak is er sprake van een mix van verschillende gevoelens. Wat onze achtergrond ook is, de invloed van de ouder-kindrelatie doet zich ons het hele leven gelden. Zowel bewust als onbewust. Deze invloeden, verstrikkingen, worden zichtbaar in onze rol als ouder, partner, geliefde, collega, zus, etc. We raken verstrikt in steeds terugkerende, beperkende patronen waar we maar geen grip op lijken te hebben.

Meergenerationele problematiek

De invloed van ervaringen en omgeving

De verstrikkingen, zo laten familie opstellingen zien, zijn vaak al een onderdeel van vorige generaties. Ook wel meer-generationele problematiek genoemd: traumatische, ingrijpende gebeurtenissen in vorige generaties.

familieopstellingen

Onderbroken uitreiking

Zoals je weet, leven, leren en ontwikkelen wij mensen in systemen: in gezinssystemen, familiesystemen en in organisatiesystemen. Deze systemen kennen een eigen dynamiek ofwel beweging, met eigenzinnige wetmatigheden en ordeningen. Deze wetmatigheden en ordeningen “eisen” dat ieder van ons een eigen plek in het systeem heeft en zijn talenten kan ontwikkelen. Liefdevolle relaties aan kan gaan en werkelijk vrij is om voluit te leven. Talloze factoren kunnen een stempel drukken op het wel en wee binnen onze families. Denk hierbij aan het verlies of afwezigheid van een familielid, traumatische gebeurtenissen, incest, afgebroken zwangerschappen, adoptie, in jouw leven of in het leven van vorige generaties. Ieder systeem draagt ingrijpende gebeurtenissen met zich mee.

Balans brengen in het systeem

Problemen die worden of zijn veroorzaakt in het systeem, moeten ook worden opgelost in het systeem. Het weer in balans brengen van de ordening geeft ruimte voor acceptatie, vergeving en zingeving. Via een systemische opstelling komt naar voren op welke manier jij of een cliënt onbewust aan het familiesysteem gebonden is. Voor wie je onbewust draagt. Met wie ben jij of jouw cliënt verbonden met het lot van een ander. Welke verstrikkingen draagt jij, met welke gevolgen en symptomen? De kracht van een familieopstelling is dat er een opening naar een grotere persoonlijke vrijheid opengaat. Tegelijkertijd ontstaat er meer liefde en verbinding.

Evenwicht en verbondenheid

Elk systeem is voortdurend op zoek naar evenwicht en verbondenheid met een hogere ordening. Als de hogere ordening van het systeem niet gerespecteerd kan worden, ontstaan er zogeheten verstrikkingen (onjuiste verhoudingen en posities) die de oorzaak zijn van allerlei problemen binnen een familie en in het individu zelf. Bij diep ingrijpende gebeurtenissen in een familie, zoeken de familieleden een oplossing om hiermee om te gaan. Onbewust of bewust wordt er een (lege) plek in het systeem ingenomen (van een levende of gestorvene), zodat het evenwicht, ofwel de universele wetten, weer hersteld kunnen worden. Deze plek neem je zelf in of krijg je toegewezen. Een lid van het systeem wordt als het ware “opgeofferd”! Door verstrikkingen kunnen psychische of lichamelijke klachten (symptomen) ontstaan en ben je niet langer vrij om je leven voluit te leven. Systemen zijn gezond als aan onderstaande universele wetten wordt voldaan.

Drie systemische wetten

 • Binding: Iedereen in het systeem, levend of dood, heeft het recht erbij te horen.
 • Er is een balans van geven en nemen.
  • Recht op erkenning
  • Relaties moeten betrouwbaar zijn
  • Tussen ouders – kinderen stroomt de energie altijd één richting op. De ouders geven het leven en de kinderen nemen het leven aan
 • Er is een sociale orde die recht doet aan de veiligheid en de voorspelbaarheid van de leden van het systeem.
  • De eerste in het systeem heeft voorrang
  • Afbakening tussen ouder – kind
  • Iedereen heeft zijn eigen plaats!

Grondlegger Familie opstellingen

Volgens Bert Hellinger, de grondlegger van familieopstellingen, vormen deze universele wetten de basis van een gezond en evenwichtig systeem.

Met de opleiding Familie-en Systeemopstellingen krijg je inzicht en ga je aan het werk met jouw verstrikkingen. Begrippen als balans van geven en nemen, insluiten en uitsluiten, wat is van mij en wat niet,  komen uitvoerig aan bod. Je leert werken met een Genogram, de specifieke vraagstelling en de interventies om systemisch te werken.

In systeembenadering gelden andere ordeningen en wetten dan op het individueel psychologisch niveau. Naast het individueel coachen leer je de hulpvraag systemisch te benaderen.

Jeugd- en Gezinsprofessionals

Voor Jeugd en Gezinsprofessionals is een systemische blik en kunnen coachen c.q. begeleiden met de methodiek familie en Systeemopstellingen een verrijking in het begeleiden van ouders en kinderen. Dit blijkt uit de populariteit van onze opleidingen bij Jeugd en Gezinsprofessionals.

Systemisch coachen maakt de verborgen dynamieken in een systeem zichtbaar. Zichtbaar wordt, wie welke plek binnen het systeem inneemt en welke gevolgen dat heeft voor de leden van het systeem. Welke symptomen en pijnplekken zijn zichtbaar:  verwarring, verdriet, depressie, angsten en boosheid.

Staat iedereen op zijn eigen plek, dan kan er rust en veiligheid in het systeem komen.

“In de wereld om mij heen,
die ik mijn eigen wereld weet,
in de situatie die mij door het lot is gegeven,
in dat wat dag aan dag om mij heen is,
wat mij van dag tot dag opeist,
daarin ligt mijn wezenlijke taak en de vervulling van mijn bestaan,
die voor mij open ligt”

Martin Buber

Liever eerst kennismaken?

Kom naar de introductiedag! Of kom naar een familieopstelling avond.

Leren door te doen

Problemen die worden of zijn veroorzaakt in het systeem, moeten ook worden opgelost in het systeem. Het weer in balans brengen van de hogere ordening geeft ruimte voor acceptatie, vergeving en zingeving.

De ordening en de positie ontdekken die anderen innemen in het systeem is een belangrijk aspect van de opleiding. Waarbij uiteraard ook wordt gekeken welke plek jij in het systeem inneemt. Wat zijn in jou verborgen dynamieken/verstrikkingen die vragen om ordening, vergeving, acceptatie en loslaten?

De thema’s die belangrijk zijn/waren in jouw systemen, jouw reacties daarop en jouw taak hierin, vormen dus een belangrijke leidraad in de opleiding.

Vanaf de start van de opleiding begeleid je opstellingen, ook in intervisiebijeenkomsten. We oefenen heel veel. Vanaf dag één leer je objectief, zonder interpretatie en met respect voor het gehele systeem, systemisch waar te nemen.

Opstellen gaat over oprechte aandacht, voelen en de waarde zien van dynamieken, verstrikkingen en blokkades. Uiteraard kom je jouw eigen verstrikkingen en hoe ga je daar mee om? Wat heb jij te helen, onder ogen te zien?

Praktijk

Na voltooiing van de opleiding kun je zelf opstellingen begeleiden individueel en in een groep. Je bent vakbekwaam en weet hoe je het geleerde in de praktijk brengt.

Systemisch Coachen wordt op steeds meer plekken ingezet. Ook als je besluit om geen systemisch coach te worden, is onze opleiding een enorme persoonlijke en professionele verrijking. Inzicht in jouw verstrikkingen, maakt vrij en is zeer helend!

De opleiding is bedoeld voor cursisten die zichzelf  zowel persoonlijk als professioneel verder willen ontwikkelen. En met de dynamieken binnen zijn of haar systeem aan de slag willen en die van cliënten.

Je wordt opgeleid anderen systemisch te coachen en opstellingen zelf te begeleiden. Zowel in een groep als individueel te begeleiden.

Het is een prachtige en diepgaande aanvulling op jouw werk als coach of therapeut zowel binnen de reguliere zorg als binnen de complementaire zorg.

 • Je schrijft voor aanvang van de opleiding een verslag wat je zowel persoonlijk als professioneel wilt leren in deze opleiding.
 • Deelname aan de lesdagen en deelname aan de intervisie groep (de intervisie groep dient tussen ieder blok minimaal 1 x bijeen te komen).
 • Maak je eigen genogram t/m je grootouders.
 • Geef weer wat de belangrijkste dynamieken binnen dat genogram zijn.
 • Kies tenminste 2 belangrijke dynamieken uit jouw gezin van herkomst. Werk deze dynamieken expliciet uit in een verslag naar de betekenis in het heden, het verleden en de toekomst. Voeg in de beschrijving symbolische weergaven toe (gedichten, verhalen, beelden, tekeningen etc.).
 • Geef de kracht en de valkuilen van jouw dynamieken aan. Geef aan hoe je je als begeleider moet richten om ieder binnen het systeem waarmee je werkt in te sluiten, in relatie tot deze dynamieken.
 • De schriftelijke uitwerking van punt 4, lever je uiterlijk 2 weken voor de laatste tweedaagse digitaal en schriftelijk in.
 • Tijdens de laatste opleidingsdag bespreken we plenair de werkstukken en begeleidt iedere cursist een opstelling.
 • Het vanuit het hart objectief aanwezig zijn en het kunnen waarnemen en begeleiden van het systemisch veld.
 • De hulpvraag van de cliënt plaatsen in een systemisch kader en van daaruit begeleiden.

Vooropleiding MBO4 – HBO

De opleiding wordt op HBO denkniveau gegeven!

Twijfel je over het niveau, bel of mail dan even.

Jannie IJzendoorn is opgeleid tot erkend facilitator Systemic Ritual Trainer® (SRT) door Daan van Kampenhout en heeft o.a. de speciaal ontwikkelde intensieve SRT bij hem gevolgd. Daarnaast heeft zij vele opleidingen gevolgd en getraind op het gebied van Familie- en Systeemopstellingen en Karakterstructuren.

Zij is NLP master trainer en geeft sinds 2002 leiding aan Smara Opleidingen. Zij is tevens Transpersoonlijk Therapeut en geeft drie dagen per week therapie.

Opleiding Familie- en Systeemopstellingen Weekend opleiding

28 en 29 september

12 en 13 oktober

23 en 24 november

11 en 12 januari 2025

1 en 2 februari

8 en 9 maart

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerdoelen

 • Je leert de systemisch fenomenologische principes om patronen en onderstromen in een systeem te benaderen en te ontrafelen (informatie over het systeem waar je mee werkt).
 • Tijdens deze opleiding leer je hoe jij toegang tot die informatie krijgt.
 • De opleiding richt zich op het leren van de systemisch fenomenologische houding van de coach c.q. hulpverlener, in combinatie met de techniek van het systemisch coachen en het uiterst zorgvuldig waarnemen en interveniëren.

 

 

Leeruitkomst

 • Na voltooiing van de opleiding kun je zelf opstellingen begeleiden individueel als in een groep. Je bent vakbekwaam en weet hoe je het geleerde in de praktijk brengt.
 • Je kan een genogram maken, belangrijk dynamieken – verstrikkingen onderscheiden , deze begeleiden in een opstelling.
 • Je hebt kennis van de werking van systemen en de drie voortlevings-mechanismen (persoonlijk- groeps en – spiritueel geweten.)
 • Oordeelloos, fenomenologisch systemisch waarnemen en handelen.
 • Een nieuw perspectief openen door essentiële vragen te stellen over het systeem, waardoor de cliënt inzicht krijgt in haar/zijn systemische positie.
 • Je kan patronen uitleggen en de cliënt bewust inzicht geven in zijn of haar -tot dan toe- onbewuste (systemisch) patronen/verstrikkingen.
 • Je leert systemische interventies toepassen, met gebruik van systemische zinnen.

De studiebelasting voor de opleiding Familie- en Systeemopstellingen is afhankelijk van een aantal factoren. Gemiddeld moet je rekenen op 85 uren zelfstudie.

De kunst van het helpen: Bert Hellinger

Syllabus Smara Opleidingen

Recensie van één van onze cursisten

“De inhoud van de scholing bij Smara opleidingen heeft een directe link naar mijn praktijk in de jeugdzorg. Het raakt de systemische problematiek als ook de intergenerationele problematiek. Zo zie ik in onze praktijk  kinderen die bij de diagnostiek aan gemeld worden  om hun gedrag/symptomen die zij laten zien. Met de vraag of er sprake is van autisme of bijvoorbeeld ADHD.

Door mijn opgedane vakkennis bij onder andere Smara opleidingen, geven wij nu aan bij de aanmelding van deze diagnostiek vragen, dat wij graag het hele systeem uitnodigen en niet alleen het kind die wordt aangemeld. Ik heb geleerd door de inzichten van deze opleiding om kinderen ook te onschuldigen.

Ik ben enorm gevoed door de kennis van de eigenaar van Smara opleidingen. Zij heeft enorm veel ervaring met hulp aan kind en hun ouders en deelt haar kennis met haar cursisten. Zij heeft inmiddels een team van professionals om zich heen die haar volgen in haar voetsporen en hun eigen bijdrage leveren aan het opleidingsinstituut. Mensen die passen bij dit gedachten goed en die hun kennis willen delen met de andere professionals die ook groei door willen maken en hun systemische kennis willen vergroten.

Wat inspirerend alsook enorm leerzaam is. Het maakt mij als cursist bewust van mijn eigen processen en blokkades. De Smara opleiders gaan geen confrontatie uit de weg wat voor mij als ervaren professional van groot belang is. Patronen waar ik al jaren weet van heb weten zij om te draaien door niet met mij mee te praten maar mij te confronteren met wat zij zien en wat zij mij keer op keer zien doen. Eigenlijk leren zij mij enorme goed reflecteren wat een winst is voor mij als professional in de jeugdzorg.

Ik leer en groei door deze opleiding door niet meer te kijken naar wat ik al weet maar door dat aan te gaan. En als ik dit leer kan ik dit heel goed toepassen in mijn praktijk. Meer als ik de afgelopen jaren bij andere trainingen, die overigens ook SKJ geregistreerd zijn, maar deze opleiding raakt en confronteert mij en geeft mij enorm veel kennis over het systemische werk.

Binnen mijn eigen praktijk merken mijn medewerkers mijn enthousiasme en mijn opgedane kennis en persoonlijke groei op. Ik zou graag mijn mensen scholen bij Smara opleidingen.”