Opleiding Familie-en Systeemopstellingen

Start Data

28 Sep 2024

Kosten

€ 2600,- btw-vrij


  MV

  Inschrijven

  Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en geef Smara Opleidingen toestemming mijn gegevens te verwerken zoals beschreven in de Privacy Verklaring.

  Leren door te doen

  Problemen die worden of zijn veroorzaakt in het systeem, moeten ook worden opgelost in het systeem. Het weer in balans brengen van de hogere ordening geeft ruimte voor acceptatie, vergeving en zingeving.

  De ordening en de positie ontdekken die anderen innemen in het systeem is een belangrijk aspect van de opleiding. Waarbij uiteraard ook wordt gekeken welke plek jij in het systeem inneemt. Wat zijn in jou verborgen dynamieken/verstrikkingen die vragen om ordening, vergeving, acceptatie en loslaten?

  De thema’s die belangrijk zijn/waren in jouw systemen, jouw reacties daarop en jouw taak hierin, vormen dus een belangrijke leidraad in de opleiding.

  Vanaf de start van de opleiding begeleid je opstellingen, ook in intervisiebijeenkomsten. We oefenen heel veel. Vanaf dag één leer je objectief, zonder interpretatie en met respect voor het gehele systeem, systemisch waar te nemen.

  Opstellen gaat over oprechte aandacht, voelen en de waarde zien van dynamieken, verstrikkingen en blokkades. Uiteraard kom je jouw eigen verstrikkingen en hoe ga je daar mee om? Wat heb jij te helen, onder ogen te zien?

  Praktijk

  Na voltooiing van de opleiding kun je zelf opstellingen begeleiden individueel en in een groep. Je bent vakbekwaam en weet hoe je het geleerde in de praktijk brengt.

  Systemisch Coachen wordt op steeds meer plekken ingezet. Ook als je besluit om geen systemisch coach te worden, is onze opleiding een enorme persoonlijke en professionele verrijking. Inzicht in jouw verstrikkingen, maakt vrij en is zeer helend!

  De opleiding is bedoeld voor cursisten die zichzelf  zowel persoonlijk als professioneel verder willen ontwikkelen. En met de dynamieken binnen zijn of haar systeem aan de slag willen en die van cliënten.

  Je wordt opgeleid anderen systemisch te coachen en opstellingen zelf te begeleiden. Zowel in een groep als individueel te begeleiden.

  Het is een prachtige en diepgaande aanvulling op jouw werk als coach of therapeut zowel binnen de reguliere zorg als binnen de complementaire zorg.

  • Je schrijft voor aanvang van de opleiding een verslag wat je zowel persoonlijk als professioneel wilt leren in deze opleiding.
  • Deelname aan de lesdagen en deelname aan de intervisie groep (de intervisie groep dient tussen ieder blok minimaal 1 x bijeen te komen).
  • Maak je eigen genogram t/m je grootouders.
  • Geef weer wat de belangrijkste dynamieken binnen dat genogram zijn.
  • Kies tenminste 2 belangrijke dynamieken uit jouw gezin van herkomst. Werk deze dynamieken expliciet uit in een verslag naar de betekenis in het heden, het verleden en de toekomst. Voeg in de beschrijving symbolische weergaven toe (gedichten, verhalen, beelden, tekeningen etc.).
  • Geef de kracht en de valkuilen van jouw dynamieken aan. Geef aan hoe je je als begeleider moet richten om ieder binnen het systeem waarmee je werkt in te sluiten, in relatie tot deze dynamieken.
  • De schriftelijke uitwerking van punt 4, lever je uiterlijk 2 weken voor de laatste tweedaagse digitaal en schriftelijk in.
  • Tijdens de laatste opleidingsdag bespreken we plenair de werkstukken en begeleidt iedere cursist een opstelling.
  • Het vanuit het hart objectief aanwezig zijn en het kunnen waarnemen en begeleiden van het systemisch veld.
  • De hulpvraag van de cliënt plaatsen in een systemisch kader en van daaruit begeleiden.

  Vooropleiding MBO4 – HBO

  De opleiding wordt op HBO denkniveau gegeven!

  Twijfel je over het niveau, bel of mail dan even.

  Jannie IJzendoorn is opgeleid tot erkend facilitator Systemic Ritual Trainer® (SRT) door Daan van Kampenhout en heeft o.a. de speciaal ontwikkelde intensieve SRT bij hem gevolgd. Daarnaast heeft zij vele opleidingen gevolgd en getraind op het gebied van Familie- en Systeemopstellingen en Karakterstructuren.

  Zij is NLP master trainer en geeft sinds 2002 leiding aan Smara Opleidingen. Zij is tevens Transpersoonlijk Therapeut en geeft drie dagen per week therapie.

  Opleiding Familie- en Systeemopstellingen Weekend opleiding

  28 en 29 september

  12 en 13 oktober

  23 en 24 november

  11 en 12 januari 2025

  1 en 2 februari

  8 en 9 maart

   

   

   

   

   

   

   

   

  Leerdoelen

  • Je leert de systemisch fenomenologische principes om patronen en onderstromen in een systeem te benaderen en te ontrafelen (informatie over het systeem waar je mee werkt).
  • Tijdens deze opleiding leer je hoe jij toegang tot die informatie krijgt.
  • De opleiding richt zich op het leren van de systemisch fenomenologische houding van de coach c.q. hulpverlener, in combinatie met de techniek van het systemisch coachen en het uiterst zorgvuldig waarnemen en interveniëren.

   

   

  Leeruitkomst

  • Na voltooiing van de opleiding kun je zelf opstellingen begeleiden individueel als in een groep. Je bent vakbekwaam en weet hoe je het geleerde in de praktijk brengt.
  • Je kan een genogram maken, belangrijk dynamieken – verstrikkingen onderscheiden , deze begeleiden in een opstelling.
  • Je hebt kennis van de werking van systemen en de drie voortlevings-mechanismen (persoonlijk- groeps en – spiritueel geweten.)
  • Oordeelloos, fenomenologisch systemisch waarnemen en handelen.
  • Een nieuw perspectief openen door essentiële vragen te stellen over het systeem, waardoor de cliënt inzicht krijgt in haar/zijn systemische positie.
  • Je kan patronen uitleggen en de cliënt bewust inzicht geven in zijn of haar -tot dan toe- onbewuste (systemisch) patronen/verstrikkingen.
  • Je leert systemische interventies toepassen, met gebruik van systemische zinnen.

  De studiebelasting voor de opleiding Familie- en Systeemopstellingen is afhankelijk van een aantal factoren. Gemiddeld moet je rekenen op 85 uren zelfstudie.

  De kunst van het helpen: Bert Hellinger

  Syllabus Smara Opleidingen

  Recensie van één van onze cursisten

  “De inhoud van de scholing bij Smara opleidingen heeft een directe link naar mijn praktijk in de jeugdzorg. Het raakt de systemische problematiek als ook de intergenerationele problematiek. Zo zie ik in onze praktijk  kinderen die bij de diagnostiek aan gemeld worden  om hun gedrag/symptomen die zij laten zien. Met de vraag of er sprake is van autisme of bijvoorbeeld ADHD.

  Door mijn opgedane vakkennis bij onder andere Smara opleidingen, geven wij nu aan bij de aanmelding van deze diagnostiek vragen, dat wij graag het hele systeem uitnodigen en niet alleen het kind die wordt aangemeld. Ik heb geleerd door de inzichten van deze opleiding om kinderen ook te onschuldigen.

  Ik ben enorm gevoed door de kennis van de eigenaar van Smara opleidingen. Zij heeft enorm veel ervaring met hulp aan kind en hun ouders en deelt haar kennis met haar cursisten. Zij heeft inmiddels een team van professionals om zich heen die haar volgen in haar voetsporen en hun eigen bijdrage leveren aan het opleidingsinstituut. Mensen die passen bij dit gedachten goed en die hun kennis willen delen met de andere professionals die ook groei door willen maken en hun systemische kennis willen vergroten.

  Wat inspirerend alsook enorm leerzaam is. Het maakt mij als cursist bewust van mijn eigen processen en blokkades. De Smara opleiders gaan geen confrontatie uit de weg wat voor mij als ervaren professional van groot belang is. Patronen waar ik al jaren weet van heb weten zij om te draaien door niet met mij mee te praten maar mij te confronteren met wat zij zien en wat zij mij keer op keer zien doen. Eigenlijk leren zij mij enorme goed reflecteren wat een winst is voor mij als professional in de jeugdzorg.

  Ik leer en groei door deze opleiding door niet meer te kijken naar wat ik al weet maar door dat aan te gaan. En als ik dit leer kan ik dit heel goed toepassen in mijn praktijk. Meer als ik de afgelopen jaren bij andere trainingen, die overigens ook SKJ geregistreerd zijn, maar deze opleiding raakt en confronteert mij en geeft mij enorm veel kennis over het systemische werk.

  Binnen mijn eigen praktijk merken mijn medewerkers mijn enthousiasme en mijn opgedane kennis en persoonlijke groei op. Ik zou graag mijn mensen scholen bij Smara opleidingen.”