Driedaagse Familieopstellingen begeleiden op tafel

Start Data

Kosten

€ 899,-


Driedaagse opleiding Familieopstellingen begeleiden op tafel

  • Scholing erkend door Vereniging Integrale Vitaliteitkunde
  • KTNO geaccrediteerd

Een afgeronde opleiding in Familie- en Systeemopstellingen is een voorwaarde om mee te doen!

Tafelopstellingen

Een tafelopstelling geeft een diepgaand inzicht in de relatie binnen een systeem.

Heb jij kennis van Familie- en/of Systemische opstellingen en wil je je verder specialiseren om systemisch werken in te zetten in de individuele praktijk? In 3 dagen leer ik je de methodiek werken met Tafelopstellingen. Deze methodiek is een prachtige, helende verdieping en uitbreiding op Familie- en Systeemopstellingen.

 

Welke onderwerpen komen in deze professionele specialisatie aanbod:

1. Opstellingen zinnen van verlangen (plek nemen, lot nemen, innerlijke kracht);

2. Constructieve en Destructieve Symbiose in relatie tot ouder-kind verstrikkingen;

3. Verdieping dynamieken: Leven – Sterven, Binding – Verbinding, Schuld -Onschuld, Man -Vrouw, Autonomie -Afhankelijkheid, Geven – Ontvangen;

4. Verdieping werken met systemische verstrikkingen;

5. Intrapsychisch opstellingen van  traumadelen, overlevingsdelen en gezonde delen;

6. Meergenerationele opstellingen: De pijn, de kracht en de liefde van onze voorouders.

Letterlijk vertaald

Letterlijk vertaald is een Tafelopstelling een methode om een systeem op tafel neer te zetten, door middel van fysieke materialen. Denk hierbij aan: (houten) poppetjes, blokjes, stenen en andere symbolieken. Een opstelling is een uiterlijke representatie, van het innerlijke beeld van de cliënt, en dit in de context van het familiesysteem waartoe jij of je cliënt toebehoort. We nemen fenomenologisch de innerlijke ruimte van de cliënt waar. Deze ruimte is opgebouwd uit verschillende elementen en wordt visueel gemaakt op het veld. Elk van deze elementen is met elkaar verbonden, en geven inzicht waar onderliggende dynamieken/verstrikkingen van de vraag, problemen en oplossingen liggen. Een zeer effectieve methode, en zeer toepasbaar in de individuele coaching!

Tafelopstellingen als Beeldkracht

Een tafelopstelling geeft een zeer krachtig inzicht vanuit verschillende perspectieven, m.a.w een driedimensionale waarneming op het systeem en biedt jou ruimte als opsteller, om zowel vanuit het nu te werken, of de opstelling te laten rusten en vanuit het geplaatste beeld- systeem inzichtelijke/verdiepende vragen te stellen. Belangrijk is momenten van bewust Zijn te creëren, om te ervaren/te doorvoelen wat zich heeft doen laten verschijnen in het veld.

Individuele coachsessies

Tafelopstellingen kunnen worden ingezet als een interventie voor een individuele coachsessie, maar zijn ook zeer bruikbaar in groeps-en teamverband. Iedereen zet zijn systeem neer, vanuit eigen gevoel, ervaring  en interpretatie. Binnen organisaties zijn “tafel”opstellingen een zeer gebruikte methodiek

Data: 13, 27 maart en 3 april 2024

Tijd: 10:00 uur – 17:00 uur

Kosten € 899,-