Vervolgopleiding na de Master in NLP: Opleiding tot Transpersoonlijke Coach

Start Data

15 Okt 2022

Kosten

€ 3.395,- per opleidingsjaar


Opleiding Transpersoonlijke Coaching

De 2-jarige opleiding is SNRO geaccrediteerd.

Heb je je Master in NLP gehaald en wil je je verder ontwikkelen als coach/therapeut. De opleiding 2-jarige vervolgopleiding Transpersoonlijke Coaching is een prachtige mogelijkheid. Naast dat je wordt opgeleid tot Transpersoonlijke Coach, krijg je inzicht op welk niveau van ontwikkeling een persoon of groep functioneert. Uiteraard staat jouw eigen proces centraal èn is de opleiding gericht op de “therapeutische” begeleiding van anderen. Deze opleiding wordt sinds 2004 één keer per jaar door Smara Opleidingen aangeboden.

Diepgaande geaccrediteerde vervolgopleiding op de Master in NLP

Bij veel Masters in NLP is er een groeiende vraag naar een diepgaande professionele vervolgopleiding, naast de al bestaande trainersopleiding. Deze behoefte heeft veel te maken met een zoeken naar betekenisgeving en spirituele ontplooiing. Ontplooiing op zowel individueel als maatschappelijk vlak.

Na de Europese erkenning van NLP als zijnde een volwaardig therapeutisch systeem, zijn er verschillende initiatieven gestart. Initiatieven in het opzetten van een gedegen opleiding NLP therapie. In deze opleidingen wordt getracht tegemoet te komen aan criteria die met klassieke therapeutische professionaliteit te maken hebben. Daarnaast ook nog eens met Europese eisen wat betreft professionele coach opleidingen. Dit zorgt voor veel van hetzelfde!

Cliënten zijn gebaat bij professionele coaching

Belangrijk is te beseffen dat los van het therapeutisch perspectief, er een groeiende behoefte is aan goede coaching op vlak van menselijke groei en ontwikkeling. In deze vorm van begeleiden ligt de nadruk minder op therapeutische en veel meer op persoonlijke ontplooiing. Zuiver therapeutische begeleiding is meer verleden gericht. Vroeger opgelopen problemen en trauma’s die nu nog de levenskwaliteit verstoren worden aangepakt. Coaching is meer toekomst gericht, meer gefocust op het openleggen van nieuwe toekomstmogelijkheden. In die zin meer probleem voorkomend. Hoewel therapeutische effecten in dit proces hun plaats krijgen, ligt het accent binnen de TC opleiding op de ontwikkeling en vorming van hoger bewustzijn. Hoger bewustzijn, intuïtief functioneren is een ‘hartaangelegenheid’ zoals moderne neurologische research duidelijk heeft aangetoond. Dit intuïtief functioneren kan (en moet) aangeleerd en getraind worden. Het trainen en aanleren is niet een logisch gevolg van therapie. Het vraag de ontwikkeling van conscious.

Daarnaast staat het hart ook symbool voor de ontwikkeling van emotionele en spirituele intelligentie en deze ontwikkeld dient te worden. Deze vormen van intelligentie maken op niveau van levenskwaliteit veel meer het verschil uit dan het klassieke IQ. Dit vereist een andere soort opleiding dan een opleiding vanuit een klassiek therapeutisch standpunt.

Het hart van de coach

Om een goede coach te worden is het absoluut nodig het ‘hart’ in al zijn aspecten te ontwikkelen. Daarom richt een opleiding tot Transpersoonlijke Coach zich in eerste instantie op de bewustzijnsgroei – het ‘hart’ – van de coach zelf. Modern onderzoek heeft eens te meer aangetoond dat de kwaliteit van aanwezig zijn van de coach veel belangrijker is in functie van het coaching resultaat dan de technische expertise.

Hoger niveau van ontwikkeling

Een goede coach/therapeut begeleidt zijn cliënt naar het volgende stadium van bewustzijn: naar een hoger niveau van ontwikkeling en groei. Daar het onmogelijk is een cliënt te coachen naar een stadium van bewustzijn waar je zelf nog niet aan toe bent, is het zeer belangrijk te weten en te begrijpen dat jouw eigen transpersoonlijke ontwikkeling in de opleiding centraal zal staan.

Transpersoonlijke coach

Wij trainers binnen Smara Opleidingen zijn er van overtuigd dat na jaren lange ervaring met NLP, NLP één van de weinige modellen is die garant staat voor de ontwikkeling van de Transpersoonlijke of wel complementaire coach.

De opleiding bestaat uit een theoretische achtergrond en verduidelijking van de verschillende communicatieprincipes, transpersoonlijke modellen en hun toepassing in de diverse contexten. Daarbij krijg je vele mogelijkheden om de aangeboden stof onder deskundige begeleiding te integreren. Het werken in thema- en intervisiegroepen is een belangrijk onderdeel van de opleiding.

 • Een goede coach/therapeut begeleidt zijn cliënt naar het volgende stadium van bewustzijn: naar een hoger niveau van ontwikkeling en groei. Daar het onmogelijk is een cliënt te coachen naar een stadium van bewustzijn waar je zelf nog niet aan toe bent, is het zeer belangrijk te weten en te begrijpen dat jouw eigen transpersoonlijke ontwikkeling in de opleiding centraal zal staan.
 • Wij zijn er van overtuigd dat na jaren lange ervaring met NLP, NLP één van de weinige modellen is die garant staat voor de ontwikkeling van een transpersoonlijke coach.
 • Een gelukte transpersoonlijke coach brengt zijn cliënt naar een hoger niveau van ontwikkeling en groei.

Uiteraard heeft deze manier van coachen therapeutische effecten. Echter dat is het gevolg van op zo’n manier begeleiden en niet het doel. Het doel is meer en meer in de kern van jezelf komen. Meer en meer jouw mogelijkheden ontdekken, exploreren en inzetten voor verdere transpersoonlijke groei.

Inhoud opleidingen
De opleiding bestaat uit een theoretische achtergrond en verduidelijking van de verschillende communicatieprincipes, transpersoonlijke modellen en hun toepassing in de diverse contexten. Daarbij krijg je vele mogelijkheden om de aangeboden stof onder deskundige begeleiding te integreren. Het werken in thema- en intervisiegroepen is een belangrijk onderdeel van de opleiding.

Bel of e-mail wanneer je vragen hebt: info@smaraopleidingen.nl
De opleiding “Transpersoonlijke Coaching” geldt ook als onderdeel van jouw NLP Trainersopleiding!

Zie voor meer informatie onze brochure hieronder!

 • Kennismaken, Kader TC opleiding, samenstelling themagroepen, INCOM-Model, Behandelplan;
 • Wat is spirituele ontwikkeling en welke rol speelt NLP daarbinnen;
 • Yama’s en Niyama’s, praktische oefeningen, verdieping logische niveaus en symboliek;
 • Spiral dynamics: theorie van Graves (waardesystemen);
 • Ontwikkelingspsychologie (theorie Ken Wilber). Werken met het magische en helende kind;
 • Psychosociale basiskennis;
 • Presentaties van de themagroepen, samenstellen van de themagroepen;
 • Familie- en Systemisch coachen;
 • Systemic Ritual®;
 • Chakra-healing;
 • Pedagogiek;
 • Intervisie, supervisie, werken in themagroepen, boekbespreking;
 • Verdieping Spiral dynamics: theorie van Graves, praktische oefeningen;
 • Synthese Spiral Dynamics, Stadia van Bewustzijn, logische niveaus en NLP, verdieping symboliek;
 • Ademwerk;
 • Verdieping stof, werken in themagroepen, evaluatie cursisten, schriftelijk examen.
 • Het demonsteren van een praktische oefening.
 • Schriftelijke toetsing: Uitwerking van meerdere casuïstiek waarbij de theoretische kennis van de cursist wordt getoetst alsook het complementair kunnen benaderen van de casus.
 • Schriftelijke theoretische toetsing per module
 • begeleiden van twee cliënten per module
 • Het deelgenomen hebben aan de intervisiegroepen.
 • Deelgenomen aan een goedgekeurd individueel begeleiding- of coachingparcours.
 • Maximaal 1,5 dagdeel mag gemist worden.
 • Tussentijdse evaluatie met één van de trainers in het kader van het eigen ontwikkelingsproces.
 • In het kader van de certificatie maakt elke cursist een tussentijds eindwerkstuk over de relatie tussen NLP, transpersoonlijke coaching, de eigen ontwikkeling en het groepsproces. De keuze van het thema en de vormgeving hiervan gebeurt in overleg met de trainer. De cursist presenteert zijn eindwerk, waarop door de trainers vooraf feedback is opgegeven.

Om de opleiding tot Transpersoonlijk Coach te kunnen volgen heb je minimaal een mbo 4 opleiding nodig. Met een afgerond havo of VWO diploma kun je ook inschrijven.

Master in NLP certificaat van minimaal 18 dagen.
Twijfel je aan de instroomnorm, neem dan even contact op.

Cursisten die de opleiding bij een ander NLP instituut hebben gevolgd, krijgen vooraf aan de opleiding een persoonlijk gesprek, voordat zij zich kunnen inschrijven.

Jannie IJzendoorn
Eric Schneider
Max Herold
Natasja de Lange

1ste jaar Transpersoonlijke Coaching

De data zijn onder voorbehoud

15, 16 oktober 2022

7, 8, 9, 10 november   Eric Schneider

7, 8 januari  2023

11, 12 februari

25, 26 maart

22, 23 april

17, 18 juni

16, 17 september

9, 10, 11, 12 oktober Eric Schneider

11, 12 november

 

Binnenkort kan je via Smara Opleidingen het Stapbudget aanvragen! Houd onze nieuwsbrief in de gaten.

De studiebelasting voor de opleiding tot Transpersoonlijke Coach is afhankelijk van een aantal factoren. Gemiddeld moet je rekenen op 238 uren zelfstudie.