Specialisatie na de Master: TCC Practitioner

Start Data

21 Sep 2019

Kosten

€ 2.950,- (btw-vrij)


Transpersoonlijke Coaching en Counseling Practitioner

Heb je je Master in NLP gehaald en wil je je verder ontwikkelen als coach/therapeut, dan biedt de 2-jarige Transpersoonlijke Coaching en Counseling opleiding daartoe een prachtige mogelijkheid. Naast dat je wordt opgeleid tot transpersoonlijke coach, krijg je inzicht op welk niveau van ontwikkeling een persoon of groep functioneert. Uiteraard staat jouw eigen proces centraal èn is de opleiding gericht op de “therapeutische” begeleiding van anderen. Deze opleiding wordt sinds 2004 één keer per jaar door Smara Opleidingen aangeboden.

Bij veel Masters in NLP is er een groeiende vraag naar een diepgaande professionele opleiding, naast de al bestaande trainersopleiding. Deze behoefte heeft veel te maken met een zoeken naar betekenisgeving en spirituele ontplooiing, zowel op individueel als maatschappelijk vlak.

Na de Europese erkenning van NLP als zijnde een volwaardig therapeutisch systeem, zijn er verschillende initiatieven gestart in het opzetten van een gedegen opleiding NLP therapie. In deze opleidingsprojecten wordt getracht tegemoet te komen aan criteria die met klassieke therapeutische professionaliteit te maken hebben, enerzijds, en met Europese eisen wat betreft professionele opleidingen anderzijds.

Belangrijk is te beseffen dat los van het therapeutisch perspectief, er een groeiende behoefte is aan goede coaching op vlak van menselijke groei en ontwikkeling. In deze vorm van begeleiden ligt de nadruk minder op therapeutische en veel meer op persoonlijke ontplooiing. Zuiver therapeutische begeleiding is meer verleden gericht. Vroeger opgelopen problemen en trauma’s die nu nog de levenskwaliteit verstoren worden aangepakt. Coaching is meer toekomst gericht, meer gefocust op het openleggen van nieuwe toekomstmogelijkheden en in die zin meer probleemvoorkomend. Hoewel therapeutische effecten in dit proces hun plaats krijgen, ligt het accent op de ontwikkeling en vorming van hoger bewustzijn. Hoger bewustzijn, intuïtief functioneren is een ‘hartsaangelegenheid’ zoals moderne neurologische research duidelijk heeft aangetoond. Dit intuïtief functioneren kan (en moet) aangeleerd en getraind worden, en is niet een logisch gevolg van therapie (vandaar het vormende aspect van coaching).

Daarnaast staat het hart ook symbool voor de ontwikkeling van emotionele en spirituele intelligentie en die ontwikkeld dient te worden. Deze vormen van intelligentie maken op niveau van levenskwaliteit veel meer het verschil uit dan het klassieke IQ. Dit vereist een andere soort opleiding dan een opleiding vanuit een klassiek therapeutisch standpunt.

Om een goede coach te worden is het absoluut nodig het ‘hart’ in al zijn aspecten te ontwikkelen. Daarom richt een opleiding tot transpersoonlijke coach zich in eerste instantie op de bewustzijnsgroei – het ‘hart’ – van de coach zelf. Modern onderzoek heeft eens te meer aangetoond dat de kwaliteit van aanwezig zijn van de coach veel belangrijker is in functie van het coaching resultaat dan de technische expertise.

 

De opleiding bestaat uit een theoretische achtergrond en verduidelijking van de verschillende communicatieprincipes, transpersoonlijke modellen en hun toepassing in de diverse contexten. Daarbij krijg je vele mogelijkheden om de aangeboden stof onder deskundige begeleiding te integreren. Het werken in thema- en intervisiegroepen is een belangrijk onderdeel van de opleiding.

 • Een goede coach begeleidt zijn cliënt naar het volgende stadium van bewustzijn: naar een hoger niveau van ontwikkeling en groei. Daar het onmogelijk is een cliënt te coachen naar een stadium van bewustzijn waar je zelf nog niet aan toe bent, is het zeer belangrijk te weten en te begrijpen dat jouw eigen transpersoonlijke ontwikkeling in de opleiding centraal zal staan.
 • Wij zijn er van overtuigd dat na jaren lange ervaring met NLP, NLP één van de weinige modellen is die garant staat voor de ontwikkeling van een transpersoonlijke coach.
 • Een gelukte transpersoonlijke coach brengt zijn cliënt naar een hoger niveau van ontwikkeling en groei.

Uiteraard heeft deze manier van coachen en counseling therapeutische effecten. Echter dat is het gevolg van op zo’n manier begeleiden en niet het doel. Het doel is meer en meer in de kern van jezelf komen. Meer en meer jouw mogelijkheden ontdekken, exploreren en inzetten voor verdere transpersoonlijke groei.

Inhoud opleidingen
De opleiding bestaat uit een theoretische achtergrond en verduidelijking van de verschillende communicatieprincipes, transpersoonlijke modellen en hun toepassing in de diverse contexten. Daarbij krijg je vele mogelijkheden om de aangeboden stof onder deskundige begeleiding te integreren. Het werken in thema- en intervisiegroepen is een belangrijk onderdeel van de opleiding.

Bel of e-mail wanneer je vragen hebt: info@smaraopleidingen.nl
De opleiding “Transpersoonlijke Coaching en Counseling” geldt ook als onderdeel van jouw NLP Trainersopleiding!

 • Kennismaken, Kader TCC, samenstelling themagroepen, INCOM-Model.
 • Wat is spirituele ontwikkeling en welke rol speelt NLP daarbinnen.
 • Yama’s en Niyama’s, praktische oefeningen, verdieping logische niveaus en symboliek.
 • Spiral dynamics: theorie van Graves.
 • Ontwikkelingspsychologie (theorie Ken Wilber) Werken met het magische en helende kind.
 • Psychosociale basiskennis.
 • Presentatie van de themagroepen, samenstellen van de themagroepen.
 • Familie- en Systemisch coachen, Systemic Ritual®.
 • Chakra-healing.
 • Pedagogiek.
 • Intervisie, supervisie, werken in themagroepen, boekbespreking.
 • Verdieping Spiral dynamics: theorie van Graves, praktische oefeningen.
 • Synthese Spiral Dynamics, Stadia van Bewustzijn, logische niveaus en NLP, verdieping symboliek.
 • Verdieping stof, werken in themagroepen, evaluatie cursisten, schriftelijk examen.
 • Het demonsteren van een praktische oefening.
 • Schriftelijke toetsing: Uitwerking van een casus waarbij de theoretische kennis van de cursist wordt getoetst alsook het complementair kunnen benaderen van de casus.
 • Het deelgenomen hebben aan de intervisiegroepen.
 • Deelgenomen aan een goedgekeurd individueel begeleiding- of coachingparcours.
 • Minimaal 22 dagen per opleidingsjaar aanwezig is geweest.
 • Tussentijdse evaluatie met één van de trainers in het kader van het eigen ontwikkelingsproces.
 • In het kader van de certificatie maakt elke cursist een tussentijds eindwerkstuk over de relatie tussen NLP, transpersoonlijke coaching, de eigen ontwikkeling en het groepsproces. De keuze van het thema en de vormgeving hiervan gebeurt in overleg met de trainer. De cursist presenteert zijn eindwerk, waarop door de trainers vooraf feedback is opgegeven.

Master in NLP certificaat van minimaal 18 dagen.
Twijfel je aan de instroomnorm, neem dan even contact op.

Cursisten die de opleiding bij een ander NLP instituut hebben gevolgd, krijgen vooraf aan de opleiding een persoonlijk gesprek voordat zij zich kunnen inschrijven.

Jannie IJzendoorn
Eric Schneider
Max Herold
Natasja de Lange
Ester Rietveld

21/22  september 2019

7/8/9/10 oktober

2/3 november

16/17 november

14/15 december

27/28/29/30 januari

15/16 februari

4/5 april

23/24 mei

13/14 juni

 

 

€ 2950,- (btw-vrij)

Onze NLP opleidingen zijn aftrekbaar van de belasting. In sommige gevallen, scheelt het meer dan € 1000,- per opleiding.

De studiebelasting voor de opleiding tot Transpersoonlijke Coach en Counselor Practitioner is afhankelijk van een aantal factoren. Gemiddeld moet je rekenen op 238 uren zelfstudie.