Opleiding Train de Trainer

Start Data

Kosten

€ 1895,- (btw-vrij)


Train de Trainer

Wil je fearless leren trainen, presenteren, en spreken in het openbaar? Authentiek en vanuit innerlijke vrijheid? Of wil je aan de slag als NLP Trainer?

Schrijf je in!

Schrijf je in voor de opleiding Train de Trainer. Trainen, presenteren en spreken vanuit missie, passie en innerlijke kracht. Ontdek de presentatie- en didactische vaardigheden waarmee je overtuigend leert spreken en trainen in het openbaar. Tijdens de 9daagse training is er veel afwisseling in theorie en het daadwerkelijk trainen en presenteren. Daarnaast wordt er de nodige aandacht gegeven aan wat jou drijft als trainer. Wat is jouw missie, visie en passie? Veel van jouw presentaties worden opgenomen, afgespeeld en voorzien van feedback door de trainers en medecursisten.

Ervaringsgerichte training

In deze ervaringsgerichte training leer je jezelf als mens innerlijk krachtig, liefdevol, vanuit jouw missie en passie te manifesteren. Zowel in groepen als in individuele gesprekken. Je leert te denken als trainer, ontwikkelt trainers en groepsbewustzijn. De training staat garant dat jij leert training te denken en handelen als een trainer.  Verder ontwikkel je trainers- en groepsbewustzijn. Daarnaast krijg je verdieping in je kennis én maak je de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling.

De opgedane kennis en ervaring is ook toepasbaar in contexten waar je werkt als coach, als spreker, als docent. Kortom in situaties waar jij presenteert. Waar jij je krachtig en authentiek wilt neerzetten. Groepsrapport creëren en inzicht verkrijgen in groepsprocessen zijn dan ook belangrijke onderdelen van de training.

Jouw impact en uitstraling op een groep

Het volgen van de training zal jouw impact en uitstraling op en in groepen aanzienlijk vergroten, ook als individueel lid van een team. Denk hierbij aan sollicitatiegesprekken, vergaderingen, collegiaal overleg, coaching gesprekken etc.

Voor wie?

Het is niet noodzakelijk een NLP achtergrond te hebben om deze training te kunnen volgen. Jouw expertise staat in de opleiding centraal! Wil je opgeleid worden tot trainer in NLP, dan is deze training een must en een vereiste in het kader van jouw opleiding tot NLP trainer. 

Deze 9-daagse Train de Trainer richt zich onder andere op mensen met leidinggevende posities, op trainers in het algemeen en op iedereen die met groepen werkt (o.a. bedrijven, scholen, organisaties, theater, …). Daarnaast is tevens training geschikt voor iedereen, want we  presenteren onszelf dagelijks in verschillende contexten.

Ben je benieuwd naar onze visie en trainers? Volg ons op LinkedIn!

Droom je van een opleiding tot NLP Trainer

Heb je de droom om als gecertificeerd NLP trainer eigen trainingen te gaan geven? Tijdens de unieke en intensieve opleiding tot Internationaal NLP Trainer leer hoe je zelf NLP trainingen kunt ontwikkelen en geven. Deze 9-daagse Train de Trainer is een onderdeel van het gehele traject tot internationaal NLP trainer. Na het behalen van het NLP trainers certificaat kun je, zelfstandig of bij een bestaand instituut, als NLP trainer aan de slag.

Het volgen van de training zal jouw impact en uitstraling op en in groepen aanzienlijk vergroten.

Trainen is een vorm van leiderschap

Dat maakt het belangrijk na te gaan hoe het staat met de ontwikkeling van onze eigen leiderschapskwaliteiten.

Trainen behelst het begeleiden en leiden van een ontwikkelingsproces dat onherroepelijke spirituele implicaties heeft. Dit betekent dat een goede trainer bewust de verantwoordelijkheid voor zijn eigen ontplooiing neemt, om op deze manier compromisloos vanuit zijn missie te kunnen leiden, trainen, begeleiden en coachen.

Tijdens de 9-daagse training wisselen we theorie, inzicht verwerven in wat jouw drijft als trainer en het daadwerkelijk trainen en presenteren zich af. Veel van jouw presentaties worden opgenomen, afgespeeld en voorzien van feedback door de trainers en medecursisten.

Wat komt aan bod?

 • Structuur van een trainingsopzet. Hoe creëer ik een succesvolle training?
 • In Alignment zijn als trainer, bewustwording van jouw visie, missie en passie;
 • Mensen begeleiden en ondersteunen in hun leervragen;
 • Up-time als het vermogen tot het naar buiten richten van jouw bewustzijn om afgestemd te blijven met de toehoorders;
 • Stemgebruik en ademhaling door een professionele stemexpert;
 • Het leren omgaan met houding, beweging, gebruik van de ruimte, enzovoort;
 • Op een congruente manier kunnen hanteren van het niet weten;
 • De integratie van NLP en structuur van de NLP Practitioner opleiding (voor trainers in opleiding tot NLP trainer);
 • De logische niveaus als trainer demonstreren in elk aspect van het trainen;
 • In staat zijn de eigen bronnen maximaal aan te spreken en te ontwikkelen;
 • Het toepassen van de vooronderstellingen in je houding, naar jezelf en naar het leerproces van de cursisten;
 • Praktijk gerichte theorie en interventies helder en zuiver demonstreren;
 • Het brengen van humor en interactie in jouw trainingen;
 • Een sfeer van veiligheid en vertrouwen creëren;

 

 • Individueel werken aan “Trainers missie, visie, passie
 • Presentatie van zichzelf
 • Interne en externe congruentie + oefeningen
 • Uitleg dierpresentatie, presentatie verbale en non-verbale communicatie
 • Lichaam – en stemgebruik, feedbackronde met video
 • Modellering, ideale trainer
 • Valkuilen /omgaan met angst en spanning
 • Criteria, kernkwadrant uitspelen
 • Terugkoppeling, hoe evalueer je in een groep
 • Groepsprocessen
 • NLP presentatie mismatch
 • Feedbackronde met video
 • Eindpresentatie, demonstratie, feedbackronde
 • Structuur & voorbereiding
 • Overtuigingskracht
 • Interactie en Omgaan met lastige vragen
 • Oefenen, oefenen, oefenen

Leerdoelen

 • Werken aan zelfmanagement en presentatietechnieken is de basis;
 • Ontdekken en ervaren welke hulpbronnen en persoonlijke kwaliteiten heb ik tot mijn beschikking om mezelf in een optimale interne staat te brengen;
 • Welke interne en externe hulpbronnen kan ik gebruiken om mijn presentatie boeiend, goed gestructureerd en inhoudelijk “to the point” te maken;
 • Bewust als onbewust ons publiek bereiken middels vele didactische vaardigden;
 • En ook, wat precies train ik? Wat zijn de verbanden? Wat is het achterliggende gedachtegoed. Hoe precies kan ik de achterliggende waarde van de verschillende onderwerpen die ik train  overbrengen;
 • Hoe schrijf ik een lesplan.

Naast het bezig zijn met je presentatievorm en alles wat daar bij hoort, ontdek je ook wat je sterke en zwakke kanten zijn, wat je kernkwaliteiten, je valkuilen en je uitdagingen als trainer zijn. We besteden dus zowel aandacht aan het inhoudelijk overbrengen van de stof als aan de vorm.

Leeruitkomst

 • Het waarnemen van de groepsdynamiek en de sfeer in de groep;
 • Verkrijgen van commitment en het omgaan met weerstand;
 • Begeleiding, voortgangscontrole en evaluatie van het groepsproces;
 • Het kunnen analyseren van een trainerssituatie;
 • Effectief en met openheid richten op een vraagstelling en verborgen agenda’s;
 • Het kunnen toepassen van het met NLP analyse model;
 • Het toepassen van didactische werkvormen en het ontwerpen van oefeningen;
 • Het schrijven van een professioneel lesplan;
 • Evalueren van een training;
 • Inzicht in je valkuilen en uitdagingen als trainer en nieuwe manieren geïmplementeerd om het anders te doen;
 • Met plezier en in je kracht staan voor een groep!
 • En nog veel meer …….

12, 13 november 2022

3, 4 december 2023

21, 22 januari 2023

11, 12 februari 2023

18 maart 2023

De studiebelasting voor de opleiding tot “Overtuigend presenteren” is afhankelijk van een aantal factoren. Gemiddeld moet je rekenen op 9 uren zelfstudie tussen de blokken in!

De toetsing wordt gedaan door middel van een eindpresentatie. Deze moet voldoen aan een aantal vormvoorwaarden. Tijdens de opleiding krijg je verschillende opdrachten, die worden beoordeeld door één van de trainers. Denk hierbij aan het schrijven van een lesplan. Vele malen een les voorbereiden en presenteren binnen de opleiding.

Deze 9-daagse training is voor iedereen toegankelijk die in het bezit is van een diploma MBO4, HAVO, VWO of hoger.

Twijfel je over het niveau, bel of mail dan even.

info@smaraopleidingen.nl