Specialisatie: TCC Master 2de jaar

Start Data

25 Jan 2020

Kosten

€ 2950,- (btw-vrij)


Transpersoonlijke Coaching en Counseling Master

Het tweede jaar van de opleiding Transpersoonlijke Coaching en Counseling: TCC Master.

In het tweede jaar wordt het nieuw integraal coaching model (INCOM) verder uitgewerkt. Het accent wordt verschoven naar een persoonlijke integratie in communicatie en coaching gebaseerd op het nieuwe INCOM model. De individuele demonstratie van deze integratie voor de groep van deelnemers en trainers vormt de kern van de certificatieprocedure.

In elk opleidingsjaar wordt het volgen van één of meerdere seminars van in totaal minimum vier dagdelen verplicht. Deze seminars vallen buiten het kader van de opleiding.

De opleiding bestaat uit een theoretische achtergrond en verduidelijking van de verschillende communicatieprincipes, transpersoonlijke modellen en hun toepassing in de diverse contexten. Daarbij krijg je vele mogelijkheden om de aangeboden stof onder deskundige begeleiding te integreren. Het werken in thema- en intervisiegroepen is een belangrijk onderdeel van de opleiding.

  • Schriftelijke toetsing: Uitwerking van een casus waarbij de theoretische kennis van de cursist wordt getoetst alsook het complementair kunnen benaderen van de casus;
  • Praktisch werk: De cursist ontwikkelt en demonstreert een nieuwe interventie;
  • Het schrijven van een praktijkfolder;
  • Het deelgenomen hebben aan de intervisiegroepen;
  • In het kader van de certificatie maakt elke cursist een eindwerkstuk over de relatie tussen NLP, transpersoonlijke coaching, de eigen ontwikkeling en het groepsproces. De keuze van het thema en de vormgeving hiervan gebeurt in overleg met de trainer. De cursist presenteert zijn eindwerk, waarop door de trainers vooraf feedback is opgegeven;

Om mee te doen met de opleiding moet je in het bezit zijn van het certificaat voor Transpersoonlijke Coaching en Counseling Practitioner.

Jannie IJzendoorn
Eric Schneider
Max Herold
Natasja de Lange

25, 26 januari 2020

1, 2 februari 2020

9, 10, 11, 12 maart 2020

28, 29 maart 2020

9, 10 mei 2020

20, 21 juni 2020

5, 6 september 2020

10, 11 oktober 2020

23, 24, 25, 26  november 2020

12, 13 december 2020

 

 

 

 

€ 2950,- (btw-vrij)

Onze NLP opleidingen zijn aftrekbaar van de belasting. In sommige gevallen, scheelt het meer dan € 1000,- per opleiding.

De studiebelasting voor de opleiding tot Transpersoonlijke Coach en Counselor Master is afhankelijk van een aantal factoren. Gemiddeld moet je rekenen op 238 uren zelfstudie.