Familieopstellingen avond

Start Data

Nog te plannen

Kosten

€ 155,- casus inbrengen, € 10,- representanten


Familieopstellingen avond (Jannie IJzendoorn begeleidt op de avond drie opstellingen).

Een prachtige uitspraak van Bert Hellinger is: “Therapie is niets anders dan het kind “terugbrengen” bij zijn of haar ouders”.

Onderbroken uitreiking

Welkom zoon of dochter!

Familieopstellingen gaan over zonen en dochters.

Weet je waarom? We zijn allemaal een zoon of een dochter, niemand uitgezonderd.  Dat maakt dat familieopstellingen over ons allemaal gaat. De avonden zijn voor iedereen helend en inzichtgevend.  Ze zorgen voor innerlijk bewegingen. Bewegingen naar innerlijke vrijheid.

Systemische wetten

1. Iedereen heeft het recht om er bij te horen en recht op erkenning

2. De wet van de balans of wel van geven en nemen

3. De wet van de sociale orde en afbakening

Familieopstellingen

Binnen Familieopstellingen werk je met jouw familie verstrikkingen. Het herstellen van de ordeningswetten die binnen elk systeem gelden. Leren jouw plek in te nemen. Vanuit liefde voor het familie-systeem zal een kind altijd proberen dit systeem in evenwicht te brengen. Een voorbeeld van het in evenwicht brengen, is wanneer een van de ouders fysiek of emotioneel niet aanwezig is. Het kind neigt deze lege plek dan op te vullen.

Onzichtbare bindingen

Dit leidt tot onzichtbare bindingen, ofwel familie verstrikkingen. Het kind of kinderen nemen een last op zich dat het niet toebehoort. Allerlei zaken, zoals buitenechtelijke relaties, vergeten of uitgestoten familieleden kunnen ertoe leiden dat het kind een dergelijke zware last op zich neemt. Dit geldt ook voor incest, verslaving en ernstige ziekten Onderzoek wijst uit, dat dit generaties ver kan teruggaan.

Familie verstrikkingen

Zoals geschreven, tijdens een familieopstelling wordt gewerkt met het in beeld brengen van deze familie verstrikkingen. Vanuit het thema dat je inbrengt plaats je intuïtief de belangrijkste betrokkenen in de ruimte. Er wordt gekeken naar het veld dat hier ontstaat. Binnen dit veld wordt gewerkt om de verstrikkingen helder te krijgen. Vervolgens worden deze bindingen door systemische interventies vrij gemaakt. De oorspronkelijke ordening wordt hersteld.

Representanten

In de workshop wordt gewerkt in een groep van 10-24 personen. Je geeft van tevoren aan of je daadwerkelijk een familieopstelling wilt doen. Als je voor de eerste keer deelneemt, is het aan te raden niet meteen een opstelling te doen. Je bent van harte welkom als representant. Je kunt dan neergezet worden in een familieopstelling van iemand anders. Overigens is een familieopstelling ook voor representanten een verrijkende ervaring. Er zijn vaak talloze ‘toevallige’ parallellen tussen de opstelling waarin je als representant deelneemt en je eigen familie verstrikkingen.

De avond is van 19.00 tot ca. 22.00 uur.

Kosten inbrenger casus € 155,-

Representanten € 10,-

Van te voren aanmelden is noodzakelijk, gezien de hoeveelheid aanmeldingen!

Jannie IJzendoorn

Jannie werkt met verschillende vormen van opstellingen. Denk hierbij aan de klassiek vorm, werken met deelaspecten, ziekten, Systemic Ritual en het met verlangen etc. Zij geeft inmiddels 15 jaar de opleiding Familie- en Systeemopstellingen en Systemic Ritual

Er is geen vooropleiding vereist.

Deze avonden zijn voor iedereen die kennis wil maken met familie- en systeemopstellingen. Op de avond worden drie opstellingen gedaan. Iedereen is van harte welkom!

Kosten representant € 10,-

Kosten Systemische vraag inbrengen € 155,-

Jannie IJzendoorn is opgeleid in Familie- en Systeemopstellingen, Karakterstructuren, Systemic Ritual®, Lichaamswerk, NLP ……..

Zij geeft sinds 2002 leiding aan Smara Opleidingen en geeft sinds 25 jaar coaching en therapie!