Kennismaken met NLP in 4 avonden

Start Data

Kosten

€ 250,-


Maak op een unieke wijze kennis met NLP in 4 avonden


Hoe kan iemand zichzelf via zijn communicatie veranderen? Welke invloed heeft onze verbale, maar vooral onze non-verbale communicatie? Hoe kunnen we die invloed gebruiken en hoe kunnen we zo met iemand omgaan dat we zoveel mogelijk informatie krijgen over de structuur van zijn en onze ervaringen.

NLP leert je hoe wij onze innerlijke beleving creëren. De centrale vraag daarbij is: hoe komt het dat iemand ervaart wat hij ervaart? Hoe ontstaan gevoelens, gedachten en overtuigingen? In zes avonden leer je hoe je op een professionele manier kunt communiceren.

Wat komt er aanbod

  • De training omvat zowel reflectie op de eigen persoon als het verwerven van theoretische inzichten.
  • Ervaringsgericht leren, zelf ondergaan en praktisch gericht bezig zijn met de oefeningen en technieken.
  • Het met elkaar delen van ervaringen, verslag doen van de integratie van het geleerde in de praktijk is essentieel in het leerproces.
  • Bewustwording van jouw overtuigingen.
  • Het ontdekken van jouw voorkeur in zintuiglijk waarnemen en taalpatronen die jouw gedrag, zowel persoonlijk als professioneel, sturen.
  • Creëren van flexibiliteit en meer keuzemogelijkheden.
  • Bewust van je talenten en kwaliteiten.
  • Je maakt beter contact met anderen en je vergroot je invloed op een respectvolle manier.

Voor wie?

Therapeuten, Coaches, Manager etc.

Je wilt met behulp van inzichten uit NLP negatieve gedachtepatronen doorbreken. Efficiënter communiceren en daardoor beter resultaat behalen, zowel zakelijk als privé.

Waarnemingsstructuur en de vooronderstellingen
Kennismaken, ethiek, waarnemingsstructuur (Model van de Wereld), zintuiglijk waarnemen.

Vooronderstellingen zijn overtuigingen die wij nuttig en effectief vinden in inter- en intra-persoonlijke communicatie. Ze werken zeer krachtig in zowel onze benadering naar mensen, als naar ons zelf toe.

Representatiesystemen; VAKOGS en predikaten
Wij halen de buitenwereld binnen door middel van onze zintuigen: zien, horen, ruiken, voelen en proeven. Hoor je  eerst van alles of neem je in eerste instantie waar wat je  ziet of is het zo dat bij jou de ervaring eerst via je gevoel binnenkomt?

Vervolgens, geven wij daar onze subjectieve betekenis aan en komt deze betekenis via onze taal (zowel verbaal als non-verbaal) “naar buiten”. Uit onze communicatie is dus heel wat af te leiden over onze innerlijke processen. Vaak valt er een patroon te herkennen in de wijze waarop iemand zich uitdrukt, zowel verbaal als non-verbaal.

Rapport
De basishouding binnen NLP is het vermogen om rapport op te bouwen en om van daaruit een gesprek te beginnen. Het is het vermogen om anderen te verzekeren van jouw aandacht en nabijheid en in hen het geloof en vertrouwen over te brengen, dat jij jouw eigen kennis, competentie en begrip zo volledig mogelijk zal inzetten in de communicatie.
Het opbouwen van rapport is in elke vorm van communicatie absoluut noodzakelijk, voordat je ook maar iets anders doet. Het hebben van rapport geeft je de mogelijkheid om het Model van de Wereld van de ander te herkennen, uit te drukken en binnen te treden zonder een oordeel te vellen. Het gaat over aandacht en respect krijgen en geven.

Oogbewegingen
We kunnen aan iemands oogbewegingen zien welk zintuiglijk voorkeurssysteem hij gebruikt. Je krijgt inzicht of een persoon in beelden, in geluiden of in gevoelssensaties denkt. De oogbewegingen zijn te zien als een soort ondertiteling bij iemands communicatie. Deze avond gaan we de ondertiteling in kaart brengen en uw eigen voorkeur hierin ontdekken.

Linguïstische vaardigheden
Deze avond gaat over de macht van de taal. Hoe kan jij ervoor zorgen, dat je zegt wat u bedoelt? Dat je zo goed mogelijk begrijpt wat anderen bedoelen en dat je anderen in staat stelt om te begrijpen wat zij bedoelen? Deze avond gaat over het herstel van de verbinding tussen taal en ervaring. Woorden hebben op zichzelf geen betekenis. Wij geven aan woorden betekenis omdat ze in de loop van ons leven verankerd zijn geraakt aan en geassocieerd zijn met objecten en ervaringen. Dus het enige antwoord op de vraag: “wat betekent een woord nu werkelijk?” is: “voor wie?”
Mensen die goed kunnen communiceren, maken optimaal gebruik van de kracht en de zwakheid van de taal. Het vermogen om taal met grote precisie te gebruiken is voor iedereen die met communicatie te maken heeft van groot belang. En, daar wij niet niet kunnen communiceren zowel met onszelf als met anderen, zijn communicatieve vaardigheden van onschatbare waarde.

Overtuigingen
Overtuigingen geven een betekenis aan de wereld om ons heen. Hiermee maken we ons Model van de Wereld. Ze gaan niet over de realiteit, maar geven een betekenis aan wat wij als realiteit ervaren of verklaren deze.
Onze overtuigingen hebben een sterke invloed op ons gedrag. Ze motiveren ons en geven vorm aan wat we doen. Rondom de overtuigingen liggen de waarden die ons gedrag sturen.
Het is moeilijk iets aan te leren, als je niet gelooft dat dat prettig kan zijn en dat het voordeel op gaat leveren. De kunst is om die overtuigingen te kiezen, die je behulpzaam zijn bij het realiseren van uw gewenste doelen en om die overtuigingen te leren loslaten die jou daarin belemmeren. Verander je een overtuiging, dan maak je daarmee gedrag- en gevoelsverandering.

De training omvat zowel reflectie op de eigen persoon als het verwerven van theoretische inzichten. Ervaringsgericht leren, zelf ondergaan en praktisch gericht bezig zijn met de oefeningen en technieken.
Het met elkaar delen van ervaringen, verslag doen van de integratie van het geleerde in de praktijk is essentieel in het leerproces.
Vanuit die ervaring word jij je onder meer bewust van jouw overtuigingen, je voorkeur in zintuiglijk waarnemen en taalpatronen die jouw gedrag, zowel persoonlijk als professioneel, sturen. Dat levert je flexibiliteit en keuzemogelijkheden op.

MBO denkniveau

Annemarie Wijbenga

Jannie IJzendoorn

Tijd: 19.30-21.30 uur

 

 

 

 

 

 

 

€ 250,- (btw vrij)

Bij inschrijving voor de Practitioner in NLP, brengen we € 125,- in mindering op je inschrijving.