NLP en Spiritualiteit

Start Data

Kosten

€ 595,- btw-vrij


Tweedaagse NLP en Spiritualiteit

De tweedaagse workshop NLP en Spiritualiteit heeft net plaatsgevonden en is een onderdeel van de opleiding tot Practitioner in NLP. De workshop is ook los te volgen voor cursisten van buiten Smara Opleidingen. Volgend jaar geeft Eric Schneider weer een NLP en Spiritualiteit 2-daagse op 25 en 26 mei 2020.

Wat is NLP?

NLP kan gedefinieerd worden als een model dat ons leert te leren, een model dat kan helpen de expertise van anderen over te nemen en in het eigen leven toe te passen om op die manier een analoog succes te bereiken.

Wat betekent spiritualiteit?

Het bewust streven naar de Hoogste Realisatie van ons Zelf. Het op basis van onze ervaring bewust ontwikkelen van diepere niveaus van innerlijke vrede en liefde. Het bewust leren van meer te functioneren vanuit eenheid en verbondenheid. Dit leidt tot steeds hogere niveaus van bewustzijn en integratie.

NLP leert ons te leren van mensen die deze weg zijn gegaan. Zo kunnen we op analoge wijze hogere bewustzijnsniveaus aanboren. NLP helpt ons deze weg te beschrijven zonder op welke manier dan ook in ‘godsdienstigheid’ terecht te komen, of ons te verliezen in welk religieus systeem dan ook. NLP én spiritualiteit zijn wegen van zélfervaring, zélfexploratie, zélfverdieping en staan lijnrecht tegenover elke vorm van doctrine waarin we zouden moeten geloven. Met andere woorden: NLP is spiritualiteit. Anderen zijn ons voorgegaan, en van hen kunnen we leren onze eigen weg te vinden, te respecteren en te bewandelen, zoals zij geleerd hebben van hun voorgangers.
Spiritualiteit is transpersoonlijk groeien, is boven ons ego uitgroeien. Het is de gedachten, die we over ons zelf hebben geformuleerd in het verleden, loslaten en leven van uit het hier en nu. Is de realisatie van het zelf in haar diepste diepte. Hoe meer diepte, hoe meer realisatie.

Spiritualiteit is een weg die te beklimmen is. Het is een moeilijke, maar inspirerende, vreugdevolle en zelfontdekkende weg. De weg om uiteindelijk te worden wie we voorbestemd ben te zijn: een liefdevol wezen. En, dat hoef ik me alleen maar te herinneren. Alleen maar, zo simpel.

Als spiritualiteit een weg is die we beklimmen, dan is het uiteindelijke doel van ons als klimmer het doorlopen van de niveaus van bewustzijn. Het is heel worden, bewustwording, spirituele ontwikkeling, vrede en transpersoonlijk groeien.

En daartoe benutten we in onze opleidingen de transpersoonlijke visie van Ken Wilber, met name de niveaus van bewustzijn. In combinatie met de logische niveaus van Robert Dilts en de kerntransformatie komen we tot een krachtig geheel.

Door NLP in ons dagelijks leven bewust toe te passen, wordt spirituele ontwikkeling toegankelijker en krijgen we een duidelijk en praktisch antwoord op vragen als: Hoe creëren we onze werkelijkheid? Wat is loslaten? Hoe komen we los van onze neiging tot oordelen? Wat is liefde precies? Hoe kunnen we liefde ontwikkelen en vrijkomen van angst? Wat is ego en wat is missie? NLP heeft hiertoe vele technieken tot haar beschikking.

“NLP is niet uitsluitend een psychologische technologie, maar ook een levenshouding, een manier van denken en communiceren, die ons leert te leren van het succes van anderen. Dat versnelt onze spirituele ontplooiing en zelfrealisatie, los van religieuze, ideologische en theologische beschouwingen en formuleringen.” Eric Schneider

Kosten 2 daagse NLP en Spiritualiteit € 295,-

Vierdaagse workshop NLP en Transformatie

De vierdaagse workshop NLP en Transformatie is een verdieping van de tweedaagse workshop NLP en Spiritualiteit en is een onderdeel van de opleiding tot Master in NLP

Eric Schneider definieert spiritualiteit als volgt: Het bewust streven naar de Hoogste Realisatie van onszelf. Liefde worden, Vrijheid zijn; het op basis van onze ervaring bewust ontwikkelen van diepere niveaus van innerlijke vrede en liefde en het demonstreren van deze vrede, deze liefde in elke gedachte, woord en daad; het bewust leren functioneren vanuit eenheid en verbondenheid. Dit leidt tot steeds hogere niveaus van bewustzijn en integratie.

NLP leert ons te leren van mensen die deze weg gegaan zijn. Zo kunnen we op analoge wijze hogere bewustzijnsniveaus aanboren. NLP helpt ons deze weg te beschrijven zonder op welke manier dan ook in ‘godsdienstigheid’ terecht te komen, of ons te verliezen in welk religieus systeem dan ook. NLP én spiritualiteit zijn wegen van zélfervaring, zélfexploratie, zélfverdieping en staan lijnrecht tegenover elke vorm van doctrine waarin we zouden moeten geloven. Met andere woorden: NLP is spiritualiteit.

NLP is de weg van het Hart. Anderen zijn ons voorgegaan, en van hen kunnen we leren onze eigen weg te vinden, te respecteren en te bewandelen, zoals zij geleerd hebben van hun voorgangers.

Tijdens deze vierdaagse workshop wordt er dieper ingegaan op:

  • Verdieping van Zelfzijn. Ervaring van spiritualiteit als een toestand van zijn.
  • Uitwerking van de relatie tussen verdiept bewustzijn en integratie daarvan op gedragsniveau.
  • Het inzicht dat hogere ontwikkeling meer verantwoordelijkheid veronderstelt .
  • Strategie van ritueel als steun in onze ontwikkeling. Hoe creëren we onze rituelen en maken we daarbij maximaal gebruik van synchroniciteit?
  • Introductie van het belang van symboliek in het kader van spirituele groei en ontplooiing.
  • Verdere verfijning van het principe der logische niveaus zoals geformuleerd in NLP. Uitdieping van de relatie tussen missie, identiteit en gedrag: Logische niveaus en de weg van de krijger: hoe de relatie met uzelf en uw omgeving verder transformeren in de richting van vrijheid en zingeving. Hoe dit alles toepassen in uw werk met anderen en uzelf.
  • Hartcoherentie: een bijzondere manier van ademhaling en meditatie. Het verwerven van de innerlijke stilte en het daaruit optreden in uw dagelijks functioneren.

 

In het bezit van het certificaat Practitioner in NLP

Eric Schneider