VIERDAAGSE WORKSHOP NLP EN SPIRITUALITEIT

Start Data

Kosten

€ 333,- voor 4 dagen


4-daagse workshop NLP en Spiritualiteit 

De vierdaagse workshop NLP en Spiritualiteit is een verdieping van de Practitioner & Master in NLP en is een onderdeel van de opleiding tot Master in NLP. De workshop is ook los te volgen voor cursisten van buiten Smara Opleidingen, mits je een opleiding tot Practitioner in NLP hebt gevolgd.

Wat is NLP

Eric Schneider definieert spiritualiteit als volgt: Het bewust streven naar de Hoogste Realisatie van onszelf. Liefde worden, Vrijheid zijn; het op basis van onze ervaring bewust ontwikkelen van diepere niveaus van innerlijke vrede en liefde en het demonstreren van deze vrede, deze liefde in elke gedachte, woord en daad; het bewust leren functioneren vanuit eenheid en verbondenheid. Dit leidt tot steeds hogere niveaus van bewustzijn en integratie.

NLP leert ons te leren van mensen die deze weg gegaan zijn. Zo kunnen we op analoge wijze hogere bewustzijnsniveaus aanboren. NLP helpt ons deze weg te beschrijven zonder op welke manier dan ook in ‘godsdienstigheid’ terecht te komen, of ons te verliezen in welk religieus systeem dan ook. NLP én spiritualiteit zijn wegen van zélfervaring, zélfexploratie, zélfverdieping en staan lijnrecht tegenover elke vorm van doctrine waarin we zouden moeten geloven. Met andere woorden: NLP is spiritualiteit.

NLP is de weg van het Hart. Anderen zijn ons voorgegaan, en van hen kunnen we leren onze eigen weg te vinden, te respecteren en te bewandelen, zoals zij geleerd hebben van hun voorgangers.

Tijdens deze vierdaagse workshop wordt er dieper ingegaan op:

  • Verdieping van Zelfzijn. Ervaring van spiritualiteit als een toestand van zijn.
  • Uitwerking van de relatie tussen verdiept bewustzijn en integratie daarvan op gedragsniveau.
  • Het inzicht dat hogere ontwikkeling meer verantwoordelijkheid veronderstelt .
  • Strategie van ritueel als steun in onze ontwikkeling. Hoe creëren we onze rituelen en maken we daarbij maximaal gebruik van synchroniciteit?
  • Introductie van het belang van symboliek in het kader van spirituele groei en ontplooiing.
  • Verdere verfijning van het principe logische niveaus zoals geformuleerd in NLP. Uitdieping van de relatie tussen missie, identiteit en gedrag: Logische niveaus en de weg van de krijger: hoe de relatie met jezelf en je omgeving verder transformeren in de richting van vrijheid en zingeving. Hoe dit alles toepassen in je werk met anderen en jezelf.
  • Hartcoherentie: een bijzondere manier van ademhaling en meditatie. Het verwerven van de innerlijke stilte en het daaruit optreden in het dagelijks functioneren.

Data:

Kosten: € 333,-  btw-vrij

Trainer: Eric Schneider