Vooronderstellingen

Richard Bandler en John Grinder (de oprichters van NLP) begonnen in de jaren ‘70 met het bestuderen en het modelleren van succesvolle therapeuten. Ze kwamen erachter dat deze therapeuten waardevolle en bekrachtigende overtuigingen hadden ten aanzien van henzelf en hun cliënten. Deze overtuigingen kregen hun plek binnen NLP als de zogeheten vooronderstellingen en ze vormen een belangrijke basis binnen de opleidingen.

Zo’n vooronderstelling hoef je zelf niet meteen voor waar aan te nemen. Je kunt ze zien als een bril die je kunt opzetten om op een andere manier naar een situatie of persoon te kijken. Naarmate je zelf meer overtuigd raakt van de vooronderstellingen, vormen ze steeds meer een blauwdruk om succesvoller en flexibeler te zijn en om liefdevoller met jezelf en anderen om te gaan.

Dit heb ik zelf ook ervaren toen in ik 2013 met NLP begon en in deze blog neem ik jullie mee in drie vooronderstellingen die op mij een groot effect hebben gehad.

1. Achter elk gedrag zit een positieve intentie.

Alles wat wij doen, is voor onszelf en onze omgeving zichtbaar in bepaald gedrag. Of wij dit gedrag nou goedkeuren of niet, het heeft voor de persoon die het gedrag laat zien een positieve functie. Vaak omvatten die positieve intenties een emotie die niet direct uit het gedrag herleidbaar is. Denk maar eens aan iemand die zich misdraagt en waaraan bijvoorbeeld een diep verlangen naar liefde of veiligheid ten grondslag ligt.

Het mooie van deze vooronderstelling is dat je het gedrag scheidt van de persoon en dat heeft mij veel opgeleverd. Door deze overtuiging voor waar aan te nemen merk ik dat ik steeds vaker uit het oordeel kan blijven en mensen met meer nieuwsgierigheid en mildheid tegemoet kan treden. Het gevolg hiervan is dat het vaak leidt tot een open en eerlijk gesprek. Daarnaast voel ik me prettiger, omdat deze houding mij meer voldoening geeft dan wanneer ik bijvoorbeeld in een oordeel blijf hangen.

2. Het effect van je communicatie is de reactie die je krijgt, ongeacht je bedoeling.

Voor mij gaat deze vooronderstelling over het vergroten van mijn cirkel van invloed. De gedachte achter deze vooronderstelling is dat hoe goed bedoeld de intentie van je communicatie ook is, de kwaliteit van de boodschap blijft voor een belangrijk deel afhankelijk van hoe die door de ander wordt ontvangen.

In het begin vond ik het lastig om met deze vooronderstelling om te gaan. Ik dacht weleens: “De ander kan toch ook wel zijn best doen om mij beter te begrijpen?” Later zag ik in dat wanneer ik verantwoordelijkheid neem voor mijn communicatie, ik mijn boodschap zo helder en zuiver mogelijk op de ander kan overbrengen. Kortom het vergrootte mijn keuzemogelijkheden en mijn cirkel van invloed, wat zeker in mijn functie als leidinggevende zeer goed van pas kwam.

3. Iedereen beschikt over alle hulpbronnen die ze nodig hebben om een gewenst resultaat te bereiken.

Dit is een krachtige, positieve vooronderstelling en gaat voor mij echt over persoonlijk leiderschap. Het komt erop neer dat iedereen het vermogen heeft om te groeien en te ontwikkelen. Zelfs als je in een bepaalde situatie nog niet beschikt over de benodigde interne hulpbronnen, heb je wel het vermogen om nieuwe hulpbronnen te ontdekken en te ontwikkelen.

Door niet alleen jezelf, maar ook de ander vanuit deze vooronderstelling te benaderen, stel je de ander in staat zijn of haar potentieel te vergroten. Dit levert in veel gevallen meer inzicht en voldoening op dan dat je iemand een pasklare oplossing aanreikt.

Kortom de vooronderstellingen zijn krachtige overtuigingen die je in staat stellen om verder te groeien en te ontwikkelen en om met meer mildheid en nieuwsgierigheid naar jezelf en anderen te kijken. Naast de bovenstaande drie zijn er nog meer vooronderstellingen. Ben je nieuwsgierig welke dat zijn en hoe die jou verder kunnen helpen? Bezoek dan eens een introductieavond of neem contact op met Smara Opleidingen via 0180-397631.